• Vi tager ansvar og søger indflydelse
  • ATAX: Ordnede forhold i vognmandsbranchen
  • ATAX: Nu også med feriekortordning

Seneste nyt

Løndumping i lovbundne offentlige kørselsopgaver
|

Som formand for Danmarks største landsdækkende arbejdsgiverforening inden for taxi og Flex kørsel, er det bedrøvende at se, hvilken mangel på rettidig omhu politikerne i nogle offentligt ejede trafikselskaber udviser. I Nordjylland har politikerne i trafikselskabet vedtaget, at der skal være arbejdsklausuler … Læs mere

NT ønsker, at alle de nordjyske bus- og flextrafikchauffører har ordentlige løn- og arbejdsvilkår.
|

Derfor har NT med virkning fra sommeren i år valgt at indføre arbejdsklausuler i alle nye kørselskontrakter. Det betyder, at alle entreprenører/vognmænd, der kører på disse kontrakter, er forpligtet til at sikre, at deres ansatte har ordentlige løn, arbejdstid og arbejdsvilkår, som … Læs mere

Regulering af afregningsprocent pr. 1. oktober 2016
|

For en god ordens skyld vil vi lige gøre opmærksom på, at der er sket en række ændringer pr. 1. oktober. Afregningsprocenten stiger med 0,7%-point i den lønperiode der indeholdes 1. oktober.   Samme dato reguleres følgende: Timelønnen §6 stk.2 til kr. … Læs mere