• Vi tager ansvar og søger indflydelse
  • ATAX: Ordnede forhold i vognmandsbranchen
  • ATAX: Nu også med feriekortordning

Seneste nyt

NT ønsker, at alle de nordjyske bus- og flextrafikchauffører har ordentlige løn- og arbejdsvilkår.
|

Derfor har NT med virkning fra sommeren i år valgt at indføre arbejdsklausuler i alle nye kørselskontrakter. Det betyder, at alle entreprenører/vognmænd, der kører på disse kontrakter, er forpligtet til at sikre, at deres ansatte har ordentlige løn, arbejdstid og arbejdsvilkår, som … Læs mere

Regulering af afregningsprocent pr. 1. oktober 2016
|

For en god ordens skyld vil vi lige gøre opmærksom på, at der er sket en række ændringer pr. 1. oktober. Afregningsprocenten stiger med 0,7%-point i den lønperiode der indeholdes 1. oktober.   Samme dato reguleres følgende: Timelønnen §6 stk.2 til kr. … Læs mere

Pension
|

Vi modtager i ATAX desværre af og til henvendelser vedrørende medlemmer, der ikke har indbetalt den obligatoriske pension. Vi skal gøre opmærksom på, at såfremt man ikke indbetaler pension, så udsætter man sig, som arbejdsgiver, for en stor risiko, idet man risikerer … Læs mere