10.07 2020 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

posted in: Uncategorized | 0

ATAX ordinær generalforsamling 2020

 

I indkaldes hermed igen, til ATAX´ ordinære generalforsamling 2020.

På grund af COVID19 måtte vi aflyse generalforsamlingen den 05-05-2020.

Af samme grund er vi desværre nødsaget til at have tilmelding til generalforsamlingen.

Der er COVID19 regler som hotellet skal overholde, og det hjælper vi gerne med.

Tilmelding til administrationen eller på mail, senest onsdag den 12-08-2020

Der vil være frokost inden generalforsamlingen fra kl. 12.00, kun ved tilmelding.

 

Medlemmer kan indsende forslag til generalforsamlingen, samt opstillinger til formand eller bestyrelsen frem til den 02-08-2020. Forslag kan sendes til administrationen eller på Mail.

 

Tirsdag d. 18. August 2020, kl. 13.00

 

Munkebjerg Hotel

Munkebjergvej 125

7100 Vejle

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Forelæggelse af bestyrelsen beretning til godkendelse.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af formand. (Gert Mark, genopstiller)
  6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. (Torben Kirketerp, Michael Olsen og Niels Olesen, genopstiller)
  7. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
  8. Valg af to regnskabskontrollanter og 2 suppleanter for disse
  9. Eventuelt.

 

Med venlig hilsen

Formand

Gert Mark