Nyhedsbrev – september 2021

posted in: Uncategorized | 0

Nyhedsbrev – september 2021

ATAX-overenskomsten – særlig opsparing

I oktober 2018 fornyede Transportgruppen ATAX-overenskomsten med det element, at den særlige opsparing skulle indbetales til en fond.

I ATAX-overenskomstens § 7 står:
”Der etableres en fond for særlig opsparing. Til fonden indbetales pr. 1. oktober 2018 0,7%, pr.
oktober 2019 1,3% og pr. 1. oktober 2020 2%. Der skal ske udbetaling til alle, men fordelingen for
udbetalingen drøftes i bestyrelsen for fonden. Der afregnes ikke feriepenge af særlig opsparing”.
Fondens bestyrelse har truffet beslutning om fordelingen blandt medlemmer af et FH-forbund og
ikke- medlemmer af et FH-forbund, og bestyrelsen har truffet beslutning om størrelse på udbetalingen og udbetalingstermin.
Da fonden har regnskabsafslutning, der følger kalenderåret, udbetales der fra fonden for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020.
For FH-medlemmer, der har været ansat og i beskæftigelse i hele perioden, udbetales 4.800 kr. og halvdelen til ikke-medlemmer. Udbetaling kan ske efter september 2021 frem til 31. december 2021 som et engangsbeløb, og udbetales af den lokale 3F afdeling til såvel medlemmer som ikkemedlemmer som B-indkomst.
For medlemmer og ikke-medlemmer, der ikke har været ansat eller beskæftiget i hele perioden, udbetales et forholdsmæssigt beløb.
Fra afdelingen skal der foreligge lønsedler og/eller udskrift fra PensionDanmark som dokumentation for ansættelsesforhold/ansættelsesforholdene, og man skal være opmærksom på, at hjemsendelsesperioden skal fratrækkes i opgørelsen af ansættelsesforholdet/beskæftigelsen.
ATAX
Gert Mark

Ansøgning særlig opsparing for 2020