17.07 2020 Indkaldes hermed igen, til ATAX´ ordinære generalforsamling 2020.

posted in: Uncategorized | 0

 

ATAX ordinær generalforsamling 2020

 

 

 

I indkaldes hermed igen, til ATAX´ ordinære generalforsamling 2020.

På grund af COVID19 måtte vi aflyse generalforsamlingen den 05-05-2020.

Af samme grund ser vi gerne at medlemmerne tilmelder sig generalforsamlingen, det er ikke et krav, men kun for at få en god afvikling af generalforsamlingen.

Der er COVID19 regler som hotellet skal overholde, og det hjælper vi gerne med.

Tilmelding til administrationen eller på mail, senest onsdag den 12-08-2020

Der vil være frokost inden generalforsamlingen fra kl. 12.00, kun ved tilmelding.

 

I Vedtægterne er der et krav på offentliggørelse og indkaldelse, med 2 måneders varsel.

Dette krav var opfyldt ved den første indkaldelse, men med de muligheder der er for forhandling med 3F, om konsekvenserne ved den overenskomst vi har, er det for os vigtigt at have afviklet vores ordinære generalforsamling inden de starter. De skal være afviklet inden den 30 september.

Vi har et formøde med 3F sidst i august, og det vil være mest rigtigt at valg til bestyrelsen er foretaget inden.

 

Medlemmerne kan indsende forslag til generalforsamlingen, samt opstillinger til formand eller bestyrelsen frem til den 02-08-2020. forslag kan sendes til administrationen eller på mail til formanden.

 

 

 

Tirsdag d. 18. August 2020, kl. 13.00

 

 

 

Munkebjerg Hotel

Munkebjergvej 125

7100 Vejle

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Forelæggelse af bestyrelsen beretning til godkendelse.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af formand. (Gert Mark, genopstiller)
  6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. (Torben Kirketerp, Michael Olsen og Niels Olesen, genopstiller)
  7. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
  8. Valg af to regnskabskontrollanter og 2 suppleanter for disse
  9. Eventuelt.

 

Med venlig hilsen

 

Formand

 

Gert Mark