30.06 2021 Spørgsmål / svar vedr. Dantaxi

posted in: Uncategorized | 0

Her er et referat af de spørgsmål og svar der blev omtalt på medlemsmødet i Nibe den 23. juni.
Formand Gert Mark og undertegnede meddelte at vi ikke kan give noget generelt råd om opsigelse
af samarbejde med Dantaxi eller ej. Den enkelte vognmand bliver nødt til selv at vurdere sin situation.

Konventionalbod
Det er et beløb der skal betales – i dette tilfælde til Dantaxi – uanset om Dantaxi har lidt noget
økonomisk tab. Betingelserne i tillægget til samarbejdsaftalen er formuleret så bredt at det er
umuligt at forudse i hvilke tilfælde, eller hvor mange gange, man som vognmand kan blive ramt af et krav om betaling af 75.000 kr.
Hvis Dantaxi har lidt et økonomisk tab, skal vognmanden oveni de 75.000 kr. betale erstatning til Dantaxi.

Selvskyldnerkautionserklæring
Selvskylderkaution betyder at hvis vognmanden ikke betaler – konventionalbod, erstatning eller
ethvert andet skyldigt beløb – til Dantaxi, så kan Dantaxi straks kræve pengene af selvskyldneren.
Hvis vognmanden er et selskab, og selvskyldneren er selskabets ejer, så bringer ejeren ved at
skrive under på selvskyldnerkautionserklæringen hele sin personlige formue i risiko for at blive
brugt til at dække vognmandens gæld til Dantaxi.
Kombinationen af Konventionalbod og Selvskyldnerkautionserklæring
Der er tale om en kombination som i uheldige tilfælde kan gøre den risikobegrænsning der ligger i
at drive vognmandsvirksomhed i selskabsform, illusorisk og trække tæppet væk økonomisk under vognmanden personlig.

OBS: Man er kun bundet af bestemmelser om konventionalbod og om selvskyldnerkautionserklæring hvis man har skrevet under på tillægget til samarbejdsaftalen eller et andet dokument
med de pågældende bestemmelser.
Opsigelse af vognmændenes samarbejdsaftaler med Dantaxi – frist og måde.
Da kontrakterne ikke er ens, er den enkelte vognmand nødt til at tjekke den enkelte kontrakt for at
være sikker på opsigelsesfrist og opsigelsesmåde.
De kontrakter jeg har set, kan dog alle opsiges med 6 måneders skriftligt varsel til ophør ved
udgangen af et kalenderår.Opsigelse skal ifølge de aftaler jeg har set, sendes til Dantaxi 4×48 A/S, Kongevejen 135 A, 2830
Virum, Att.: Adm. Direktør Carsten Aastrup, email: ca@dantaxi4x48.dk. Jeg tilråder at der også skrives til mailadressen: ca@dantaxi.dk som jeg antager er Carsten Aastrups nuværende mailadresse.

Bonusaftaler med Dantaxi.

Da kontrakterne muligvis ikke er ens, er den enkelte vognmand nødt til at tjekke sin egen kontrakt
for at være sikker på indholdet.
De kontrakter jeg har set, indeholder om År Tre bl.a. disse bestemmelser:
1.2.3.1 For hver tilladelse … er vognmanden berettiget til en betaling på 1/3 af
maksimumbetalingen pr. tilladelse, såfremt vognmanden ikke har opsagt samarbejdsaftalen inden
udløbet af År Tre.
1.2.4 Hver af betalingerne … er betinget af at Samarbejdsaftalen er gældende ved udløbet af …År
Tre.
Jeg vurderer at hvis samarbejdsaftalen opsiges i løbet af år tre til ophør ved udløbet af år
tre, så er vognmanden berettiget til sidste rate på normalt 25.000 kr. af bonussen. Jeg kan
dog ikke garantere at Dantaxi ikke vil påberåbe sig at en opsigelse i år tre til ophør ved udløbet af
år tre vil hindre udbetaling af sidste rate.

Spørgsmål til og svar fra Dantaxi den 25. juni 2021

Spørgsmål fra ATAX:
I fortsættelse af vores korrespondance og telefonsamtaler anmoder jeg om følgende:
1. Bekræftelse af at det vil blive en betingelse for at vognmænds chauffører kan udføre kørsel
for offentlige kunder med hvilke der er kontrakt som indeholde kædeansvar, at
vognmanden har underskrevet det udsendte tillæg til samarbejdsaftale (eller et tillæg der
opnås enighed om)
2. Oplysning om hvorvidt samme betingelse vil blive anvendt i forhold til offentlige kunder med
hvilke der ikke er kontrakt som indeholde kædeansvar.
3. Bekræftelse af at vognmænd uanset underskrift på tillægget personligt kan udføre den i pkt.
1 og 2 nævnte kørsel.
4. Oplysning om med hvilke kunder der er kontrakt som indeholder kædeansvar.
5. Dantaxi har anmodet om at få dokumenterne underskrevet senest den 26. juni – i de
tilfælde jeg er bekendt med. Jeg er bekendt med at nogle vognmænd ikke kan nå dette.
Derfor ønsker jeg gerne oplyst hvad virkningen af en underskrift på tillægget som meddeles
senere end den 26. juni, vil være.

Svar fra Dantaxi:

Langt de fleste offentlige kontrakter er omfattet af en klausul og tendensen er, at det også
bliver normen på vores mange BTB kontrakter.
Lige nu koncentrerer vi os om, at sikre opfyldelse af kontrakterne og det omfatter ansatte
chauffører.
Vi kommer ikke til at fremsende en liste over hvilke kunder der har klausulen. Men som sagt er
det noget stort set alle offentlige kontrakter er omfattet af.
Vores eneste interesse er, at få så mange som muligt ”complient” inden det nye skoleår starter
op. Derfor ser vi naturligvis konstruktivt på forløb, som løber efter 26. juni