30-08-2020 NYT OM HJEMSENDELSESAFTALEN

posted in: Uncategorized | 0

Til Medlemmer af ATAX

Det er med stor beklagelse vi må meddele at hjemsendelsesaftalen er udløbet den 29-08-2020, der arbejdes stadig på en mulig forlængelse af hjemsendelsesaftalen,

hvis det lykkes vil det straks blive offentlig gjort her på hjemmesiden.

Hvis det ikke lykkes, betyder det at de chauffører der er hjemsendt, skal på arbejde igen.

Der er chauffører der er på Kursus, de chauffører prøver vi at lave en ordning for, så de kan forsætte deres kursus.

I skal følge reglerne i overenskomsten hvis i vælger at opsige chauffører.

Ansat under 6 mdr. anciennitet 0 dage.

Ansat over 6 mdr. anciennitet 14 dage.

Over 3 års Anciennitet fratrædelsesgodtgørelse på 5.000 kr.

Over 10 års anciennitet fratrædelsesgodtgørelse på 10.000 kr.

Der er enkelte muligheder for at fratrædelsesgodtgørelsen bortfalder, ring ved tvivl.

Der skal betales 2 G-Dage hvis chaufføren efter opsigelses perioden ender på dagpenge.

Med venlig hilsen

Gert Mark

Bestyrelsesformand

ATAX

Tel.nr. 40749797

gm@atax.dk