3F overenskomst

posted in: Uncategorized | 0

Bestyrelsen har på det seneste fået vedholdende meldinger om, at der er nogen, der udleder af overenskomsten med 3f, at man nu ”kun” skal køre 37 timer ved fuldtidsbeskæftigelse.

Vi har selvfølgelig fulgt med i den debat, der har været på de sociale medier, og vi har naturligvis bemærket, at der er nogle, der har givet udtryk for, at det er sådan det forholder sig.
Det er et postulat, der er dukket op efter fornyelse af overens¬komsten i 2018, hvor aflønning med ren provision af indkørt beløb, blev ændret til en basisløn og eventuel provision.
Nogen gange kan man undre sig over, hvorfor nogen forsøger, at ændre på hvorledes tingenes til-stand er, men faktum er, at der ikke er ændret et komma i formuleringen omkring arbejdstid, og formuleringen i §. 2. stk. 3 er fortsat:

”Medmindre andet er aftalt, pla¬cerer medarbejderen selv 37 timers effektiv ugentlig arbejdstid indenfor den tid han har vognen til rådighed. Den enkelte vagt kan ikke overstige 13 timer – og Arbejdsmiljølovens bestemmelser skal overholdes.”

Formuleringen er klar, og med min¬dre der aftales andet mellem vognmanden og chaufføren, plan-lægger chaufføren selv arbejds¬tiden i det tidsrum chaufføren har vognen til rådighed, som for en natchauffør typisk er fra kl. 17:00 til 05:00.

Så ansættelse på 37 timer er et minimum, hvis en chauffør har lyst til at tjene nogle kroner, så er vedkommende velkommen til det, blot love og regler overholdes.

Der er ingen bestemmelser om be¬taling for overarbejde, og der¬for er det fuldstændig chaufførens egen afgørelse, om vedkommen¬de vil tjene nogle ekstra kroner ved at køre nogle ekstra timer, eksempelvis fredag og lørdag nat.

Så den praksis, der har været i mere end 30 år, er ikke ændret.

Mvh Atax