Dokumentation for overholdelse af løn- og arbejdsvilkår, jf. taxilovens § 10

posted in: Uncategorized | 0

Dokumentation for overholdelse af løn- og arbejdsvilkår, jf. taxilovens § 10

Dette brev retter sig til alle medlemmer af ATAX som har chauffører – både de medlemmer der har samarbejde med Dantaxi, og de medlemmer der ikke har.
Alle medlemmer af ATAX der har chauffører, og som har ansat chauffører på den standardansættelsesaftale der er vedhæftet overenskomsten, lever dermed op til lovens krav til løn- og ansættelsesvilkår.

Dette brev handler om at dokumentere det.
ATAX-medlemmer der har samarbejde med Dantaxi
I har modtaget en mail fra Dantaxi med emnet ”Tillæg til samarbejdsaftale med følgebrev.”
For ATAX har jeg gennemgået Dantaxis mail og det medfølgende ALLONGE/TILLÆG til SAMARBEJDSAFTALE.
Brevet fra Dantaxi viser at Dantaxi har lyttet til den kritik som blev rettet fra i hvert fald ATAX imod det
tidligere krav fra Dantaxi om at vognmænd det vil udføre offentlig kørsel, skulle skrive under på et tillæg til
samarbejdsaftalen, så man dels skulle betale konventionalbod på 75.000 kr. i en række situationer, dels skulle hæfte personligt over for Dantaxi for vognmandens selskabs forpligtelse over for Dantaxi, heriunder for konventionalboden eller -boderne.
Det er tilfredsstillende at Dantaxi nu har fjernet disse krav efter det som Dantaxi selv kalder ”berettiget kritik”.
Jeg kunne have ønsket at det stod klarere i Dantaxis tillæg at det er ved endelig afgørelse af at Dantaxi er pålagt bod, henholdsvis af at Dantaxi pålægges et økonomisk krav at Dantaxi kan kræve godtgørelse af vognmanden, og at det kun er i det omfang at boden/kravet skyldes manglende dokumentation,
henholdsvis manglende samtykke fra chauffører at vognmanden skal betale godtgørelse til Dantaxi, samt at vognmanden skal have mulighed for at varetage sine interesser mens spørgsmålet om bod eller andet økonomisk krav mod Dantaxi behandles.

Det er dog min vurdering at dette alligevel følger af almindelige formueretlige principper.
Samlet set er det min vurdering at I bør underskrive allongen/tillægget og forsyne Dantaxi med den dokumentation som Dantaxi vil forlange for at I overholder reglerne i taxilovens § 10 om løn-og
ansættelsesvilkår, så I kan medvirke til at imødegå løndumping, og så jeres chauffører kan udføre offentlig kørsel og kørsel for virksomheder der forlanger kædeansvar.- 2 –
Men for at I kan det, skal I først have en aftale med hver enkelt af de chauffører der skal udføre kørslen, om
at I må udlevere den nødvendige dokumentation, for ellers kommer I til at overtræde databeskyttelsesreglerne, og det kan være dyrt.
Den sikreste måde at få aftale med chaufførerne på er sammen med chaufførerne at udfylde og
underskrive vedhæftede tillæg til ansættelsesaftale – i to eksemplarer, så både I og chaufføren har et eksemplar.
ATAX-medlemmer der ikke har samarbejde med Dantaxi
I vil efter al sandsynlighed også møde krav om dokumentation for at jeres chauffører har lovlige løn-og ansættelsesvilkår.

Derfor er det mit råd at også I allerede nu aftaler vedhæftede tillæg med jeres chauffører, så I er klar til at
imødekomme dokumentationskravene når de kommer.

Tillæg-til-ansættelseskontrakt.pdf Juli 2021

Med venlig hilsen
Tage Kragbak
Advokat (H)
tk@96318800.d