Alle vognmænd opfordres til at opdatere ældre ansættelseskontrakter

posted in: Uncategorized | 0

VIGTIGT – alle vognmænd opfordres til at opdatere ældre ansættelseskontrakter

ATAX er blevet bekendt med, at der kan opstå problemer i forhold til fortolkning af deltids – og
fuldtidsbeskæftigelse, såfremt ansættelseskontrakten imellem vognmand og chauffør ikke er
opdateret i henhold til den nuværende overenskomst.
Idet de ældre ansættelseskontrakter ikke indeholder en særskilt rubrik med ”deltidsansættelse”,
har 3F nu i flere tilfælde rejst krav om, at deltidsbeskæftigede chauffører skal aflønnes som
fuldtidsansatte, fordi det fremgår af ansættelseskontrakten.
ATAX holder i denne forbindelse fast på, at der ”kun” er tale om en fejl i ansættelseskontrakterne,
men ikke desto mindre opfordrer vi nu på kraftigste alle medlemmer til at få opdateret de
ansættelseskontrakter, der er ikke følger den nuværende skabelon.
Fremgangsmåde:
1) Alle vognmænd bedes gennemgå alle nuværende ansættelseskontrakter. 2) Såfremt én eller flere kontrakter er udarbejdet før 05. februar 2019 bedes I downloade
ansættelseskontrakten fra vores hjemmeside, og sørge for at udfylde denne i
overensstemmelse med den oprindelige kontrakt. Her er det dog vigtigt, at I særskilt vinger
af, hvorvidt der er tale om deltidsansættelse eller ej. 3) Den nye ansættelseskontrakt udleveres til den/de berørte chauffører med en redegørelse
om, at I er blevet opmærksomme på en fejl i de gamle kontrakter. 4) Ved tvivl, send da den gamle og/eller nye ansættelseskontrakt til: MB@atax.dk og bed om
en gennemgang heraf. Husk i denne forbindelse at oplyse jeres cvr.nr. samt
telefonnummer.
Vedrørende deltidsansættelser
ATAX anbefaler, at deltidsvagter fordels på 4, 4 og 5 dage pr. uge, da dette er den letteste måde at
afregne på og der således ikke kan opstå tvivl i forhold til en eventuel fortolkning eller beregning i
henhold til aflønningssystemet.