Alle virksomhedere med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering – en APV.
APV’en skal udarbejdes i samarbejde mellem vognmanden og chaufføren – eller chaufførerne.
Bemærk, at i virksomheder, hvor der er krav om en arbejdsmiljøorganisation, skal arbejdsmiljøorganisationen medvirke i hele processen.

Det er op til den enkelte vognmand hvordan arbejdspladsvurderingen rent praktisk skal foretages, og hvor omfattende den skal være.

Arbejdspladsvurderingen skal mindst revideres hvert tredje år. Den skal desuden revideres, hvis der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder eller arbejdsprocesser, og disse ændringer har betydning for arbejdsmiljøet.

Arbejdstilsynet har udarbejdet APV-tjeklister til 36 forskellige brancher – herunder taxibranchen.
Derudover rådgiver Arbejdstilsynet blandt andet om selve APV-arbejdet, hvordan et kontrolbesøg fra dem foregår og reglerne på området..

Find vejledningerne specielt til taxibranchen på Arbejdstilsynets hjemmeside

ATAX har udarbejdet egen APV-tjekliste som kan bruges i stedet for Arbejdstilsynets. Tjeklisten er i PDF-format. Hent tjeklisten her:

download-apv