Arbejdsgiverens Uddannelsesbidrag

posted in: Uncategorized | 0

Der er flere af vores medlemmer, der har henvendt sig til os, efter de har modtaget opkrævninger fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.
ATAX skrev allerede sidste år til Undervisningsministeriet og gjorde opmærksom på, at det ikke ville være lovligt at have elever i en tilladelse omfattet af taxiloven.
Det afstedkom på det tidspunkt ikke nogen fritagelse.
På baggrund af de nye henvendelser , har ATAX igen skrevet til Ministeriet og bedt om af få erhvervsmæssig persontransport omfattet af taxiloven fritaget for at betale til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, da det ikke er muligt indenfor lovens rammer at opfylde kravene.
Dette gælder hvad enten der køres i en taxi, en tilladelse til Offentlig Servicetrafik eller en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport.
Vi vil vende tilbage med nyt, når vi får svar fra Ministeriet.

Venlig hilsen

Jens Vegge Bjørck
Direktør
cand. jur.