ATAX ordinær generalforsamling 2022

posted in: Uncategorized | 0

ATAX ordinær generalforsamling 2022

 

Der indkaldes hermed til ATAX’ ordinære generalforsamling 2022.

Vi forventer generalforsamlingen kan afholdes, da Corona forventes at være historie i Maj måned.

 

Tid og sted:

Onsdag d. 18. maj 2022, kl. 13.00

Forventet på.

Milling Hotel park

Viaduktvej 28

5500 Middelfart

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Forelæggelse af bestyrelsen beretning til godkendelse.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af formand (formand Gert Mark genopstiller)
  6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. (Michael Olsen, Torben Kirketerp og Niels Vinge Olesen, Michael og Torben genopstiller, Niels genopstiller ikke)
  7. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
  8. Valg af to regnskabskontrollanter og 2 suppleanter for disse
  9. Eventuelt.

 

Med venlig hilsen

 

Formand

Gert Mark

 

Ps. § 11 skt. 6.

Forslag fra medlemmer, herunder forslag til henholdsvis formand og bestyrelsesmedlem, skal være indgivet skriftligt til ATAX’ kontor senest den 1. marts forud for generalforsamlingens afholdelse.

 

Vedtægterne kan ses på ATAX hjemmeside.