Afholdelse af ferie

posted in: Uncategorized | 0

Afholdelse af ferie senest den 31. december 2021
I perioden fra den 1. september 2020 til og med den 31. august 2021 optjenes 25
feriedage, der skal afholdes senest den 31. december 2021.
Hvis nogen af jeres chauffører stadig har feriedage fra den periode, skal de forsøge at få dem afholdt – ellers bortfalder de.
Alternativt, er det en mulighed at indgå en aftale mellem vognmanden og den enkelte chauffør om overførsel af ferie. Det er kun muligt at overføre ferie ud over 4 uger.
Det betyder, at en chauffør fx har optjent 25 dages ferie og kun har afholdt 20 dage – så er det muligt at lave en aftale om overførsel af de sidste 5 feriedage.
Aftalen kan kun indgås ved enighed mellem vognmand og chauffør – hverken
vognmanden eller chaufføren kan kræve at ferie overføres.
Sørg for at få aftalen på skrift, hvor det specifikt fremgår at aftalen er indgået inden den 31. december 2021, hvor mange dage der overføres og vognmandens og chaufførens underskrift.
Det er vognmandens opgave at registrere overførsel af ferie på virk.dk senest den 31.
december 2021. Det kan gøres her:

https://virk.dk/myndigheder/stat/feriekonto/selvbetjening/Overfoersel_af_ferie/

Hvis en medarbejder ikke har afholdt alle 5 ugers ferie i ferieafholdelsesperioden, og medarbejder og virksomhed ikke har aftalt, at ferie overføres, kan chaufføren få udbetalt den 5. ferieuge gennem Ferie Konto uden at afholde ferie.

Med venlig hilsen

ATAX