Pension

posted in: Uncategorized | 0

Vi modtager i ATAX desværre af og til henvendelser vedrørende medlemmer, der ikke har indbetalt den obligatoriske pension. Vi skal gøre opmærksom på, at såfremt man ikke indbetaler pension, så udsætter man sig, som arbejdsgiver, for en stor risiko, idet man risikerer … Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

posted in: Uncategorized | 0

Som arbejdsgiver er man forpligtet til at have en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, hvis man har ansatte. Udbetaler man løn har man i alle tilfælde ansatte. Det gør sig gældende lige gyldigt hvilken form for ansættelse, der er tale om. Har man ansatte og … Læs mere

1 7 8 9 10