Dokument til hjemsendelse aftale.

posted in: Uncategorized | 0

Til alle vognmænd der er medlem af ATAX Så er aftalerne og de forskellige dokumenter klar. Skabelon til Chauffører, der udfyldes et til hver chaufføren og Hjemsendelsesaftalen vedhæftes eller sendes med. Chaufføren skal have disse 2 dokumenter. Hjemsendelses opgørelsen udfyldes af vognmanden, … Læs mere

Organisationsaftale om hjemsendelse

posted in: Uncategorized | 0

Aftalen er gældende for: Virksomheder omfattet af Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport indgået mellem ATAX og 3F Transportgruppen, hvor arbejdet er indstillet på grund afCOVID-l9. Parterne er enige om, at der ikke må være systematik i arbejdsgiverens hjemsendelse af de ansatte. Der er … Læs mere

Til alle medlemmer af ATAX

posted in: Uncategorized | 0

Til alle medlemmer af ATAX Der afholdes ordinær generalforsamling, tirsdag den 5/5-2020. kl. 13.00 Bestyrelsen vil være vært ved en frokost, kl. 11.45. Vi er nødsaget til at have tilmelding på mail, enten til administrationen eller til formanden. Der kan også tilmeldes … Læs mere

VIGTIG INFORMATION TIL ALLE VOGNMÆND

posted in: Uncategorized | 0

Vejledning til vognmænd Den 2. december afsagde Østre Landsret en dom, der tilgodeså en chauffør repræsenteret af 3F. Tvisten handlede om, hvorvidt en chauffør i en periode på 4 måneder havde arbejdet mere end 48 timer om ugen i henhold til Arbejdsdirektivgennemførelsesloven, … Læs mere

Deltidsansættelse chauffører

posted in: Uncategorized | 0

opdateret den 22.01 2020 Det seneste års tid har ATAX fået en del henvendelse fra medlemmer, vedrørende mulighederne for deltidsansættelse af taxichauffører. Efter indgåelsen af overenskomsten mellem ATAX og 3f i 2018, hvor der skal betales en basisløn og eventuel bonus til … Læs mere

Til alle medlemmer af ATAX

posted in: Uncategorized | 0

Det skal ikke være nogen hemmelighed at det har været svært og arbejdskrævende, efter den svære tid hvor vi mistede Jens. Jeg føler vi nu har en aftale på plads, som giver ATAX mulighed for at være det der er meningen. En … Læs mere

Fejl i udsendt mail i efteråret 2018

posted in: Uncategorized | 0

Der er almindelige stigning i overenskomsten, forskellige takster reguleres pr. 1/10-2019 Der er udsendt nogle tal da overenskomsten blev indgået i efteråret 2018 på mail, disse ark har en mindre fejl. Muligvis er den basisløn der gives på 5 uge 185 timer, … Læs mere

Overenskomst – selskabsejere

posted in: Uncategorized | 0

I en lang periode har der på de sociale medier været en livlig debat og usikkerhed om overenskomstforhold for selskabsejere, der selv udfører taxikørsel i selskabet. Efter ATAX´s opfattelse er det uholdbart, at der til stadighed er en debat, hvor ukorrekte postulater … Læs mere

1 2 3 4 5