Som arbejdsgiver skal du følge mange komplicerede regelsæt. Det kan være vanskeligt at få tid til at sætte sig ind i og få overblik over dem alle.

Du skal blandt andet kende til regler om ferie, arbejdsmiljø, sygedagpenge, barsel, ansættelseskontrakter, opsigelse, feriefridage og meget andet.

En del af disse regelsæt stammer fra lovgivning, andet stammer fra overenskomstmæssige forhold.
Af taxilovens § 5 fremgår, at du skal følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår, der findes i de gældende kollektive overenskomster.

Atax indgik i 2012 en landsdækkende overenskomst med 3F. De gældende overenskomster fra før 2012 er efterfølgende blevet tilpasset, således at alle medlemmer nu følger landsoverenskomsten, som er fornyet i en ny 3-årig periode gældende fra 1. oktober 2015.

Pr. 1. oktober 2018 blev overenskomsten fornyet for endnu en 3-årig periode frem til oktober 2022.

Overenskomsten er blevet genforhandlet oktober 2022 for en 2 årig periode frem til oktober 2024.

Arbejdsmarkedets love og regler er kompliceret juridisk stof og faldgruberne er mange og dyre. Derfor bør du sikre dig gennem et medlemskab af ATAX.

I ATAX har vi jurister, der varetager taxivognmændenes interesser som arbejdsgivere, og bistår med indgåelse af overenskomster, rådgivning om generelle forhold og i konkrete sager.

Vi bistår også med at repræsentere vores medlemssammenslutninger og enkeltvognmænd i sagerne. Det sker både i mæglingsmøder lokalt, eller centralt med hovedorganisationer, ligesom vi deltager i fællesmøder og fører faglige voldgifter og retssager for vores medlemmer.

Vi lægger i ATAX vægt på, at servicere vores medlemmer. Derfor skal du ikke tøve med at kontakte os – og gør det helst inden du handler – det kan spare dig for mange problemer og udgifter.

Man kan blive medlem af ATAX enten som sammenslutning eller som enkeltvognmand. Kontingentet betales i forhold til antal bevillinger.

Kontakt os på tlf. 2222 2203 eller på mail@atax.dk

Hvis du ikke kan skrive i felterne så hent Adobe Reader gratis version eller gem indmeldelsesblanketten på egen PC, hvor efter du kan åbne dok.

Indmeldelsesblanket kan hentes her