ATAX – SÆRLIG OPSPARING

I oktober 2018 fornyede ATAX-overenskomsten med det element, at den særlige opsparing skulle indbetales til en fond.
I ATAX-overenskomsten § 7 står:
”Der etableres en fond for særlig opsparing. Til fonden indbetales pr. 1. oktober 2018 0,7%, pr. oktober 2019 1,3% og pr. 1. oktober 2020 2%. Der skal ske udbetaling til alle, men fordelingen for udbetalingen drøftes i bestyrelsen for fonden. Der afregnes ikke feriepenge af særlig opsparing”.

Fondens bestyrelse har truffet beslutning om fordelingen blandt medlemmer af et FH-forbund og ikke- medlemmer af et FH-forbund, (FH-forbund er det der i gamle dage hed LO) og bestyrelsen har truffet beslutning om størrelse på udbetalingen og udbetalingstermin. Da fonden har regnskabsafslutning, der følger kalenderåret, udbetales der fra fonden for perioden 1. oktober 2018 til 31. december 2019.
For FH-medlemmer, der har været ansat i hele perioden, udbetales 3.000 kr. og halvdelen til ikke- medlemmer. Udbetaling kan ske efter den 1. juni 2020 frem til 31. december 2020 som et indgangsbeløb, og udbetales af 3F afdelingerne til såvel medlemmer som ikke-medlemmer som B-indkomst.
For medlemmer og ikke-medlemmer, der ikke har været ansat i hele perioden, udbetales et forholdsmæssigt beløb.

For udbetaling skal der foreligge lønsedler eller udskrift fra Pension Danmark som dokumentation for ansættelsesforhold/ansættelsesforholdene.

Her kan hentes en blanket der skal udfyldes og indsendes til jeres lokale 3F afdeling.

Hent blankten her.

Med venlig hilsen

Gert Mark
Bestyrelsesformand
ATAX
Tel.nr. 40749797
gm@atax.dk