Forklaring til overenskomsten og Deltids ansættelse.

posted in: Uncategorized | 0

Til Alle medlemmer af ATAX

 

Forklaring til overenskomsten og Deltids ansættelse.

 

Da vi i 2012 lavede overenskomsten sammen med 3F, var der nogle forhold vi var enige om.

 

Som udgangspunkt var det en 37 timer overenskomst, forstået på følgende måde.

 

Chaufføren planlagde selv sin arbejdstid, han/hun havde bilen til rådighed i 12 timer og planlagde selv de timer det var bedst at køre.

Det var det vi kaldte 37/60 ordningen. 37 timers løn, bilen til rådighed i 60 timer.

Når jeg siger planlægger, betyder det at var der en dag hvor gnisten var mindre, kunne man køre hjem tidligere, og så tage lidt ekstra en anden dag.

Selv om der blev arbejdet flere timer end 37, vil det som udgangspunkt blive afregnet, både i 2012, og ved senere overenskomst fornyelser, enten ved provision eller i dag ved bonus.

 

I tidligere overenskomster arbejde vi med en garantiløn, det gav problemer for chaufføren hvis de skulde på dagpenge eller have efterløn.

Der skulde bruges ATP satsen for at beregne timer i ansættelsesforholdet. F.eks. 22.000 kr. i løn, ATP sats på 220 kr. man havde kun haft 100 timer i den periode.

 

Derfor gik vi med til at lave en Basis løn, det betød i a-kassen at chaufføren havde 37 timer om ugen hvis der var aflønnet med den angivet sats i overenskomsten, for fuldtids ansatte.

 

ATAX har et protokollat hvor vi som vognmænd, har ret til at ansætte på deltid.

 

Ved ansættelse af en chauffør på 20 timer pr. uge, må chaufføren have bilen 32,5 timer pr. uge.

Dette giver 4 timer om dagen, og bilen til rådighed 6,5 timer pr. dag.

Samtidig er der aftalt at en vagt kan ikke være under 4 timer.

I vil også kunne ansætte afløsere efter samme model.

 

Dette værktøj giver os nogle muligheder i den svære tid vi er i.

Bare husk, i kan ikke varsle en omlægning fra 37 timer til 20 timer uden det er det samme som at opsige chaufføren, i det tilfælde skal der opsiges og betales efter overenskomstens opsigelses aftale.

Hvis i er i tvivl, ring til administrationen.

 

I løbet af et par dage, offentliggør vi det endelige protokollat.

 

Med venlig hilsen

 

Gert Mark

Bestyrelsesformand

ATAX

Tel.nr. 40749797

gm@atax.dk