Forskellige krav til registrering af, hvem der kører bilen

posted in: Uncategorized | 0

Efter lovforslaget skal det også i fremtiden kun være biler, der anvendes til taxi, der skal have kontroludstyr og føre kørebøger.

 

Det vil således også kun være taxichauffører, der skal logges på med førerkortnummer og dermed kan kontrolleres.

 

Fra ATAX’ side så vi helst, at samtlige biler, der anvendes til erhvervsmæssig persontransport skulle indrettes med det samme kontroludstyr.

Det ville betyde en mere lige konkurrencesituation.

Samtidig ville det give mulighed for at udføre den nødvendige kontrol af såvel skattemæssige forhold som andre forhold.

 

Hvis man ønsker at højne trafiksikkerheden er det nødvendigt, at også chauffører der kører anden erhvervsmæssig persontransport logger sig på når de f.eks. kører for trafikselskaberne.

 

Samtidig vil man af den vej få kontrol med, hvem der kører de enkelte biler og sikre, at der ikke sker skatteunddragelse.

 

Det kan ikke være en teknisk umulighed at logge på med sit førerkort, samtidig med man som chauffør logger sig på en vognløb med bilens tilladelsesnummer.

 

Det er angiveligt regeringens og folketingsflertallets ønske at skabe mere konkurrence op området for personbefordring.

 

Hvis det skal give mening, så må man også gøre konkurrencevilkårene mere lige.