Opdateret den 30.09 2022

Satsen for 2022 er kr. 893,00 pr. dag for en fuldtidsmedarbejder (7,4 time a kr. 120,67).
Hvis medarbejderen skal have for  2 dage er beløbet således kr. kr. 1.786,00

——————————————————————————————————————————

Hvornår og til hvem?

G-dage er godtgørelsesdage der – hvis visse krav er opfyldt – skal betales af arbejdsgiveren.

I vores branche bruges G-dage typisk kun ved afskedigelse

Kravene der skal være opfyldt for at du som vognmand skal udbetale 2 G-dage  er.

  • At du opsiger chaufføren, eller dennes tidsbestemte ansættelse udløber.
  • At chaufføren ikke opnår anden beskæftigelse på 1.eller 2. ledighedsdag, eller ikke modtager feriepenge eller sygedagpenge disse dage.
  • At chaufføren sammenlagt har været ansat hos dig i mindst 74 timer inden for de sidste fire uger før arbejdsophøret.
  • At chaufføren er medlem af en A-kasse.

Bemærk at samtlige ovenstående krav skal være opfyldt før du skal udbetale G-dagene.

Bemærk at hvis chaufføren har været ansat under 3 måneder, skal vognmanden kun udbetale 2 G-dage.
Øvrige krav skal stadig være opfyldt.

Chaufføren har selv sagt op – hvad så?

Har chaufføren selv sagt op skal du ikke betale G-dage.

Hvad med sociale omkostninger?

Der skal ikke beregnes feriegodtgørelse, trækkes arbejdsmarkedsbidrag eller ATP af betalingen for en G-dag.
Husk dog at betalingen er skattepligtig og regnes som A-indkomst.