Hovedpunkter i ny overenskomsten

posted in: Uncategorized | 0

Ændringerne i overenskomsten anvendes fra og med den lønperiode, der indeholder 1. december 2018.

 

 

Kørsel udsendt fra kørsels-/bestillingskontor

 

Basisløn

Der er indført en basisløn på kr. 23.000 om måneden for en fuldtids ansat chauffør.

Basislønnen omfatter al kørsel, der udsendes til vognen fra kørsels-/bestillingskontoret.

Såfremt der en måned ikke køres fulde vagter, nedsættes basislønnen med kr. 1.061,56 pr. vagt.

 

Eksempel:

En fuldtidsansat chauffør der i en måned har 21 vagter i henhold til sin vagtplan, men som i den pågældende måned kun afvikler 16 vagter, reduceres i basisløn for 5 vagter.

Fuld basisløn                                                             kr. 23.000,00

Reduktion 5×1.061,56                                            kr.  5.307,80

Basisløn pågældende måned                             kr.17.692,20

 

 

Bonusordning

Der er indført en bonusordning, der betyder, at en fuldtidsansat chauffør et berettiget til en bonus på 48 % af det beløb, der indkøres over kr. 51.000 i den pågældende måned.

Såfremt der en måned ikke køres fulde vagter, nedsættes bonusgrænsen med kr. 2.353,90 pr. vagt.

 

Eksempel:

En fuldtidsansat chauffør der i en måned har 21 vagter i henhold til sin vagtplan, men som i den pågældende måned kun afvikler 16 vagter, reduceres bonusmåle for 5 vagter.

Fuld bonusmål                                                                                      kr. 51.000,00

Reduktion 5×2.353,90                                            kr. 11.769,50

Bonusmål pågældende måned                          kr.39.230,50

 

 

 

Arbejdstid

Det er fortsat sådan, at chaufføren selv placerer sin arbejdstid i den tid han/hun har bilen til rådighed.

Der er således ikke ændret ved overenskomsten på dette område.

Arbejdstiden kan fortsat placeres som en 4 dages, en 5 dages eller en 6 dages uge, som det også er tilfældet i den gamle overenskomst.

Der kan i særlige tilfælde gøres brug af halve vagter.

 

Deltidsansættelse

En chauffør kan ansættes på deltid, hvor den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid skal fremgå af ansættelsesbeviset.

Ved en deltidsansættelse udgør basislønnen ved månedsløn den samme brøkdel af kr. 23.000 som vedkommende er ansat på. Eksempelvis 20/37 ved en ansættelse på 20 timer om ugen.

Bonusgrænsen nedsættes i dette eksempel tilsvarende til 20/37 af 51.000 kr.

Eksempel:

En medarbejder er ansat til at have to vagter om ugen på en 5-dages uge.

Det giver en ansættelsesgrad på 14,8/37.

Basislønnen udgør 23.000/37×14,8=                kr. 9.200,00

 

Bonusmål 51.000/37×14,8=                                 kr. 20.400,00

 

Ved fast ansættelse på deltid kan man med fordel overveje 14 dages afregning, da det gør det mere enkelt at beregne deltidslønnen.

 

Værksted

Såfremt bilen er på værksted i en eller flere hele dage, kan medarbejderen enten afvikle feriefridage såfremt sådanne er optjent, eller chaufføren kan afskediges uden varsel under betingelse af, at han/hun genansættes når bilen igen er klar.

Korterevarende værkstedsbesøg er omfattet af basislønnen.

 

Feriefridage

Feriefridage optjenes som hidtil med en kvart feriefridag for hver afsluttet 11 løndage.

En feriefridag udgør kr. 1.107,78.

 

Eksempel:

En fuldtidsansat chauffør der i en måned har 21 vagter i henhold til sin vagtplan, men som i den pågældende måned kun afvikler 18 vagter og i lønperioden afvikler en feriefridag, reduceres i basisløn for 3+1=4 vagter.

Fuld basisløn                                                             kr. 23.000,00

Reduktion 4×1.061,56                                            kr.   4.246,24

Basisløn pågældende måned                             kr. 18.753,76

Betaling af 1 feriefridag                                       kr.   1.107,78

Samlet løn i pågældende måned                      kr. 19.861,54

 

Har den pågældende chauffør haft nogle mindre værkstedsbesøg i lønperioden har dette ingen indflydelse på lønnen.

 

 

Kørsel for offentlig servicetrafik, limousine og kontraktkørsel udenfor kørsels-/bestillingskontor

Denne form for kørsel afregnes på timeløn. Dog er chaufføren sikret en månedlig basisløn på kr. 23.000

Timelønnen udgør kr. 149,70.

 

Arbejdstid

Der kan etableres 4 dages, 5 dages og 6 dages arbejdsuger.

Der udbetales overtidstillæg når der arbejdes udover den normale daglige arbejdstid.

 

Overtidstillæg

  1. og 2. time kr. 32,79
  2. time kr. 47,25

Herefter           kr. 86,07

 

Forskudttidstillæg

Udbetales for arbejde der udføres på timeløn i perioden mellem kl. 23.00 og kl. 06.00

Tillæg pr. time kr. 33,91

 

 

Ansættelsesbeviser

Der vil snarest blive udarbejdet et nyt ansættelsesbevis til ansættelse under overenskomsten.

 

 

Lønsedler

Vi anbefaler, at der som minimum er to linjer på lønsedlen.

En linje med basisløn og en linje med bonus.

 

For kørsel på timeløn anbefaler vi en linje til timeløn og en linje til overarbejde.

 

Afviklede feriefridage bør fremgå af lønsedlen.

 

 

Ikrafttræden – praktisk ibrugtagning

Overenskomsten trådte i kraft 1. oktober 2018 og gælder til 30. september 2021.

 

Der afregnes efter overenskomstfornyelsen med virkning for den lønperiode, der indeholder 1. december 2018.

 

 

Trykt overenskomst

Overenskomsten er nu ved at blive renskrevet og korrekturlæst og foreligger således ikke i en renskrevet udgave.

Så snart den foreligger vil den blive trykt og sendt ud til vores medlemmer samt lagt på hjemmesiden.

 

 

  1. oktober 2018

 

 

Jens Vegge Bjørck