Info skrivelse 07.11 2020

posted in: Uncategorized | 0

ATAX indbyder medlemmer til møde om eventuelle erstatningskrav mod FynBus, Sydtrafik og Midttrafik.

Mødet holdes fredag den 27. november klokken 9.30 på Hotel kronprins Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia.
Tilmelding til ATAX, Mia Brandenborg på tlf. 22 22 22 03 eller på mail mb@atax.dk senest den 20. november.
Inden tilmelding eller ved tilmelding kan du på mail få tilsendt kendelserne og en vejledning til brug for vurdering af om du har mulighed for at opnå erstatning.
På mødet vil ATAX´s advokat give en orientering om sagerne og om betingelserne for at få erstatning.
Derimod kan vi næppe på selve mødet vurdere den enkelte vognmands sag. Det vil kræve en konkret aftale mellem vognmanden advokatfirmaet.
Baggrund.
Klagenævnet for Udbud pålagde den 27. oktober 2020 de tre trafikselskaber en bod på 7 millioner kroner. Den 19. maj 2020 pålagde nævnet de samme tre trafikselskaber en bod på 3 millioner kroner.
I sagen fra 27. oktober fik trafikselskaberne boden for at frafalde mindstekravet om pladskrav til
vogntyperne 5 og 6 i kontrakt ”FG6 – Flexgaranti” uden at gennemføre en ny udbudsprocedure i sin helhed.
I sagen fra 19. maj fik trafikselskaberne boden for at frafalde mindstekravet om pladskrav til vogntyperne 5 og 6 i rammeaftale ”FV6 – FlexVariabel” om udførelse af kørselsydelser uden at gennemføre en ny udbudsprocedure.
Det er muligt at et antal vognmænd har krav på erstatning mod trafikselskaberne for ikke at have fået tildelt den kørsel de var berettiget til, selv om vognmændene har deltaget i udbuddene med
biler der levede op til kravene.

 

Med venlig hilsen

ATAX