Kære medlemmer

posted in: Uncategorized | 0

Efter en hel del års tilløb fik Danmark i dag en ny taxilov, som træder i kraft 1. januar 2018.

 

Det betyder, at man fra 1. januar indfører en ny type tilladelser. En ” Tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring”.

 

Denne tilladelse kan anvendes til taxikørsel, til offentlig servicetrafik og til limousinekørsel.

Der er knyttet nogle forskellige betingelser til hver af de 3 typer af anvendelse.

 

Blandt andet skal man, for at anvende sin tilladelse til taxikørsel, være tilknyttet et kørselskontor.

En limousine skal have en pris på over kr. 500.000 eksklusive afgifter.

En tilladelse, der anvendes til offentlig servicetrafik, skal have tilladelsesnummer påskrevet på vognens sider, og ønsker man at anvende tilladelsen til andet end offentlig servicetrafik, skal den overholde de krav, som stilles dertil. Altså taxikrav eller limousinekrav.

 

Fælles for alle 3 anvendelsesformer er, at Indehaveren af en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport skal følge de bestemmelser, der sikrer de ansatte løn, herunder særlige ydelser, samt arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Lovens § 10.

 

Det betyder, at man fremover ikke kan gøre brug af ”køkkenbordsoverenskomster”.

 

Det har stor betydning for, at der fremadrettet konkurreres på mere fair og lige vilkår, og at useriøse lykkeriddere får sværere ved at underbyde den reelle markedspris på kørsel. Blandt andet på offentlig kørsel.

 

 

 

Venlig hilsen

 

Jens Vegge Bjørck

Direktør

 

Arbejdsgiverforening for Persontransport

Rosenlunds Allé 8

2720 Vanløse

Tlf. 38 71 80 00 / Mobil 22 22 22 03