Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport.

Med tilladelser til taxi, limousine, sygetransport, offentlig servicetrafik og bus kørsel.

Aftalen er indgået mellem ATAX Arbejdsgiverforening og 3F Faglig Fælles Forbund

Landsoverenskomst 2018-2021