Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport.

Med tilladelser til taxi, limousine, sygetransport, offentlig servicetrafik samt buskørsel

Aftalen er indgået mellem ATAX Arbejdsgiverforening og 3F Faglig Fælles Forbund

Landsoverenskomst 2021-2023