Løn- og ansættelsesforhold i persontransportbranchen

posted in: Uncategorized | 0

Lige siden Højesteret afsagde dom i den såkaldte Nortra sag om overenskomstforhold i relation til taxiloven, har der været stor usikkerhed om fortolkningen af taxilovens § 5, stk. 5.

 

Hvad skal der til, før man kan sige, at en vognmand følger de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår, der findes i de pågældende kollektive overenskomster.

 

§ 10 i det nye lovforslag skaber ingen afklaring. Det havde politikerne ellers lovet lige siden Højesterets dom.

 

Ifølge lovforslaget skal § 10 især være med til at hindre konkurrenceforvridning.

 

Hvis det er det politikerne vil, så hilser vi det velkommen fra ATAX’ side og så må vi forvente, at de pågældende kollektive overenskomster skal svare til det øvrige danske arbejdsmarked,

          med obligatorisk pension

          med løn under sygdom

          med feriefridage

          med rimelige opsigelsesvarsler

          med en løn, hvor medarbejderne kan optjene retten til sociale ydelser som eksempelvis dagpenge og efterløn.

 

Det er ikke rimelige og ordnede løn- og arbejdsvilkår der skaber konkurrenceforvridning.

Konkurrenceforvridning skabes af manglende regulering og piratoverenskomster.

 

Det er helt absurd, at de offentligt ansatte i kommuner og regioner skal have ordnede forhold, men når det kommer til de chauffører, der udfører kommunernes og regionernes lovpligtige opgaver, så er politikerne ligeglade med, hvordan det foregår.

 

Fra ATAX’ side ønsker vi ordnede løn- og ansættelsesvilkår, så vi kan tiltrække og fastholde en kvalificeret arbejdskraft, men vi ønsker også lige vilkår at drive forretning og konkurrere under.

 

Alternativet er, at politikerne slår de seriøse og ansvarsbevidste vognmænd ihjel for at tilgodese lykkeriddere og platugler.

 

Jeg håber godt nok ikke det er det, der er vores valgte politikeres ambition.

 

 

Venlig hilsen

 

 

Jens Vegge Bjørck

Direktør

ATAX

Arbejdsgiverforening for persontransport