Løndumping i lovbundne offentlige kørselsopgaver

posted in: Uncategorized | 0

Som formand for Danmarks største landsdækkende arbejdsgiverforening inden for taxi og Flex kørsel, er det bedrøvende at se, hvilken mangel på rettidig omhu politikerne i nogle offentligt ejede trafikselskaber udviser.

I Nordjylland har politikerne i trafikselskabet vedtaget, at der skal være arbejdsklausuler i de udbud trafikselskabet udbyder. Ordnede forhold for de ansatte, med en mindsteløn, pension og løn under sygdom.

 

Hos Fynbus har bestyrelsen ligeledes vedtaget arbejdsklausuler og i lighed med NT iværksat en kontrolgruppe i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, der kan vurdere, hvorvidt leverandørerne overholder landsdækkende kollektive overenskomster, indgået af de mest repræsentative parter på arbejdsmarkedet.

 

Det ser nu ud til, at også Movia er på vej med et lignende tiltag efter selskabets bestyrelse her i december har besluttet, at Movia skal øge kontrollen med overholdelse af overenskomstforhold i Movias flextrafik-kontrakter.

Det hilser vi velkommen.

 

Der er dog stadig andre trafikselskaber, der tager hænderne op foran sig og siger, det er ikke vores problem, det er vognmanden der har ansvaret.

 

Nu er det sådan, at lovgivningen ikke er klar og entydig, og samtidig er de der skal håndhæve tingene ikke helt vågne. Nogle af dem er oven i købet lige glade med regler, hvilket vi klart har set med UBER, hvor selv visse politikere bruger denne ulovlige udbyder og endda insisterer på fortsat at bruge tjenesten selv efter der er faldet dom i sagen.

Så en lang række useriøse vognmænd kører efter laveste fællesnævner, presser lønnen, giver ikke pension og hvis du bliver syg er det dit eget problem. Og det er der stadig offentlige trafikselskaber, der accepterer og oven i købet i forbindelse med offentlige kørselsopgaver.

 

For lige at nævne en, Københavns kommune har hensigtserklæringer, hvor der for køb af tjenesteydelser stilles krav om danske løn- og ansættelsesvilkår for arbejdstagere (arbejdsklausul) Dette er ikke noget problem, på nær når man køber transport til børn og ældre borgere, her er det prisen og ikke andet der tæller. Nogen vil sige dobbelt moral.

Det tror jeg nu på, at det nye initiativ fra Movia vil få bragt i orden.

 

Jeg kunne godt tænke mig at se, at de  politikerne i hele landet, der har med trafikselskaberne at gøre, vil se sig selv i spejlet, og så efterfølgende komme ud til borgere og sige, at de syntes, det er i orden, at chaufførerne der dagligt kører med personer for kommuner og regioner, skal arbejde 12-16 timer i døgnet, samtidig med, at de ikke får pension eller løn hvis de bliver syge.

 

Fremtiden kan blive, at det er chauffører fra et land lidt sydøst for Danmark, der kører med alle de offentlige bestillinger. De kommer her op og bor i en skurby mens de arbejder, når deres arbejdsperiode er overstået bliver de transporteret hjem igen, det samme sker hvis de bliver syge.

Det er sørgeligt at vi med besparelse og ved at lukke øjnene, tilbyder vores børn, ældre og de syge personer der skal til behandling på sygehuset.

 

Forsat god Jul til jer alle.

 

Gert Mark

Taxavognmand

Formand for ATAX

40749797