Lovgivning

Når man driver en taxivognmandsvirksomhed har man behov for at kende de love og regler som regulerer erhvervet og vores virke som arbejdsgiver.

Nedenfor er samlet de bekendtgørelser der er aktuelle for dig som vognmand – med link til den fulde tekst hos Retsinformation.

HUSK:  Når du følger vores link til Retsinformation at tjekke “senere ændringer” til den aktuelle lov/bekendtgørelse. Disse er i givet fald listet til højre for selve teksten, når du er inde på Retsinformations hjemmeside.

Ansættelsesbevisloven

Opdateret den 26.09 2019

Lovbekendtgørelsen nr. 240 af 17/03/2010

Indeholder bl.a. reglerne for hvornår en ansat skal have et ansættelsesbevis, og hvad dette skal indeholde af oplysninger.
:: Læs ansættelsesbevisloven på Retsinformation.dk

Arbejdsmiljøloven

Opdateret 26.09 2019

Lovbekendtgørelse nr. 1072 af 07/09/2010

Indeholder bl.a. reglerne om hvornår der skal etableres en egentlig arbejdsmiljøorganisation i virksomheden samt reglerne om hvileperioden og fridøgn.
:: Læs arbejdsmiljøloven på Retsinformation.dk

Ferieloven

Opdateret 26.09 2019

Lovbekendtgørelse nr. 407 af 28/05/2004

Indeholder bl.a. reglener for optjening og afholdelse af ferie samt reglerne om hvorledes afholdelse af ferie skal varsles.
:: Læs ferieloven på Retsinformation.dk

Funktionærloven

Opdateret 26.09 2019

Lovbekendtgørelse nr. 81 af 03/02/2009

Indeholder “spillereglerne” for ansættelsesforholdet mellem arbejdsgiver og funktionær.
:: Læs funktionærloven på Retsinformation.dk

Rygeloven

Opdateret den 26.09 2019

Lov nr. 512 af 06/06/2007

Indeholder kravet om at der skal udarbejdes en skriftlig rygepolitik og fastlægger samtidig reglerne for hvor der må ryges og hvor der ikke må.
:: Læs rygeloven på Retsinformation.dk

Sygedagpengeloven

Opdateret den 26.09 2019

Lovbekendtgørelsen nr. 85 af 07/02/2011

Indeholder bl.a. reglerne for hvornår man har krav på sygedagpenge, hvor længe, arbejdsgiverens mulighed for at få refusion for udbetalte sygedagpenge, og hvordan sygefraværet skal anmeldes.
:: Læs sygedagpengeloven på Retsinformation.dk

Taxiloven

Opdateret 26.09 2019

Taxiloven er delt op i en egentlig lovtekst, samt flere hertil knyttede bekendtgørelser

Taxiloven

Bekendtgørelse

Bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.