Lovgivning

Når man driver en taxivognmandsvirksomhed har man behov for at kende de love og regler som regulerer erhvervet og vores virke som arbejdsgiver.

Nedenfor er samlet de bekendtgørelser der er aktuelle for dig som vognmand – med link til den fulde tekst hos Retsinformation.

HUSK:  Når du følger vores link til Retsinformation at tjekke “senere ændringer” til den aktuelle lov/bekendtgørelse. Disse er i givet fald listet til højre for selve teksten, når du er inde på Retsinformations hjemmeside.

Ansættelsesbevisloven

Opdateret den 18.10 2022

Lovbekendtgørelsen nr. 240 af 17/03/2010

Indeholder bl.a. reglerne for hvornår en ansat skal have et ansættelsesbevis, og hvad dette skal indeholde af oplysninger.
:: Læs ansættelsesbevisloven på Retsion.dk

Arbejdsmiljøloven

Opdateret 18.10 2022

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø

Indeholder bl.a. reglerne om hvornår der skal etableres en egentlig arbejdsmiljøorganisation i virksomheden samt reglerne om hvileperioden og fridøgn.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø

Ferieloven

Opdateret 18.10 2022

LBK nr 230 af 12/02/2021

Indeholder bl.a. regler for optjening og afholdelse af ferie samt reglerne om hvorledes afholdelse af ferie skal varsles.

Ferieloven

Funktionærloven

Opdateret 18.10 2022

LBK nr. 1002 af 24/08/2017

Indeholder “spillereglerne” for ansættelsesforholdet mellem arbejdsgiver og funktionær.

Funktionærloven

Rygeloven

Opdateret den 18.10 2022

LBK nr. 1632 af 18/06/2021

Indeholder kravet om at der skal udarbejdes en skriftlig rygepolitik og fastlægger samtidig reglerne for hvor der må ryges og hvor der ikke må.

Rygeloven

Sygedagpengeloven

Opdateret den 18.10 2022

LBK nr. 223 af 12/02/2021

Indeholder bl.a. reglerne for hvornår man har krav på sygedagpenge, hvor længe, arbejdsgiverens mulighed for at få refusion for udbetalte sygedagpenge, og hvordan sygefraværet skal anmeldes.

Sygedagpengeloven

Taxiloven

Opdateret 18.10 2022

Taxiloven er delt op i en egentlig lovtekst, samt flere hertil knyttede bekendtgørelser.

LOV nr 1538 af 19/12/2017

Taxiloven

Ændring af Taxiloven

Lov nr. 557 af 07/05/2019

Lov om ændring af taxiloven

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om taxikørsel.

BEK nr. 2687 af 28/12/2021

Bekendtgørelse

Bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

BEK nr. 1080 af 29/06/2020

Energi og miljøkrav til taxier m.v.