Kortet

Kortet nedenunder giver et overblik over alle de taxiselskaber/byer, hvor der er medlemmer af ATAX. Nogle selskaber er en del af et fælles bestillingskontor – her er selskaberne i de enkelte bevillingsområder nævnt. Hvor kun postnummer og by er angivet findes en eller flere enkeltmedlemmer.

Klik på de grønne markører for at se evt. kontaktoplysninger på det enkelte selskab/medlem.