Mulige tiltag under Covid-19-krisen

posted in: Uncategorized | 0

Specifikation af mulige tiltag under Covid-19-krisen

 

Som udmeldt den 18. december 2020, er det desværre ikke lykkedes for ATAX at etablere en ny hjemsendelsesaftale med 3F. I stedet er der oplistet tre mulige løsningsforslag for vognmændene – foruden afskedigelse – som specificeres yderligere nedenfor:

 

  • Ændring af ansættelsesvilkår til deltid

 

ATAX’ vurdering er, at den mest ideelle løsning for langt de fleste vognmænd vil være at varsle en nedgang i arbejdstiden af en eller flere chauffører. Fordelen ved dette er, at chaufføren kan sættes ned til hele 4 timer om ugen, og samtidigt have mulighed for at få suppleret op med dagpenge frem til ophøret af trepartsaftalen om arbejdsfordeling, hvorefter det forventes, at samfundet er ved at normalisere sig. Suppleringen er dog selvfølgelig kun en mulighed for chauffører, som er medlem af en A-kasse.

 

ATAX anbefaler kraftigt, at alle vognmænd tager en samtale med de pågældende chauffører og forklarer dem, hvorfor vognmanden er nødsaget til at ændre i arbejdstiden. Hvis chaufføren accepterer frivilligt, skal der udarbejdes en tillæg til ansættelseskontrakt med det opdaterede timeantal samt vilkår, som skal underskrives af både vognmand og chauffør.

 

Såfremt chaufføren ikke ønsker at acceptere ændringen af arbejdstiden, bedes I kontakte sekretariatet til en drøftelse af det videre forløb.

 

Hvis du som vognmand ikke vurderer, at løsningen med deltidsansættelse er hensigtsmæssig for din virksomhed, anbefaler vi dig at overveje løsningsmodel 2 om lønkompensation.

 

  1. Lønkompensation

 

Såfremt deltidsansættelse ikke vurderes at være ideelt for den enkelte vognmand, vil ATAX anbefale, at vognmanden benytter sig af lønkompensationsordningen.

 

For at benytte ordningen er det et krav, at 30 % af virksomhedens ansatte skal være hjemsendt (beregnet på CVR-nummer eller underliggende produktionsenhed). Vognmanden skal selv betale de ansatte fuld løn under hjemsendelsen og de hjemsendte ansatte må på ingen måde arbejde i perioden.

 

Vognmanden kan herefter frem til den 17. januar, søge om at få kompensation for lønudbetalingen via virk.dk: Midlertidig lønkompensation som følge af coronavirus / covid-19 | Virk. Der kan på nuværende tidspunkt ansøges om kompensation frem til 28. februar 2021, men I skal være opmærksomme på, at fristen for ansøgning altså udløber den 17. januar 2021.

 

Vognmanden skal betale 10 % af chaufførens løn, herunder chaufførens samlede A-indkomst (inkl. AM-bidrag) medregnet virksomhedens og den ansattes eget ATP-bidrag, samt begges eventuelle bidrag til arbejdsgiverbetalt pensionsordning.

 

ATAX opfordrer kraftigt til, at vognmændene rådfører sig med deres revisor, og beder revisoren overtage ekspeditionen, for at minimere fejlbehandling, der i værste fald ville kunne resultere i, at vognmanden ikke kan få udbetalt kompensation eller at udbetaling af kompensationen udsættes betydeligt.

 

ATAX har også mulighed for at henvise vognmændene til en revisor, der kan være behjælpelig med ekspeditionen efter en individuelt aftalt pris imellem revisoren og vognmanden. Kontakt sekretariatet, hvis dette har interesse.

 

  1. Arbejdsfordeling

 

Den tredje og sidste løsning, som ATAX vil anbefale, er muligheden for arbejdsfordeling. Såfremt du som vognmand har mange ansatte, opfordrer vi til, at du kontakter sekretariatet for en drøftelse af, om arbejdsfordelingen måske kunne give mere mening end de to forudgående løsninger.