NT ønsker, at alle de nordjyske bus- og flextrafikchauffører har ordentlige løn- og arbejdsvilkår.

posted in: Uncategorized | 0

Derfor har NT med virkning fra sommeren i år valgt at indføre arbejdsklausuler i alle nye kørselskontrakter. Det betyder, at alle entreprenører/vognmænd, der kører på disse kontrakter, er forpligtet til at sikre, at deres ansatte har ordentlige løn, arbejdstid og arbejdsvilkår, som er aftalt j.v.f. den overenskomst der følges på området.

 

NT vil i vurderingen af løn- og arbejdsvilkår i Flextrafikken samarbejde tæt med arbejdsmarkedets parter som er 3F og ATAX  samt KRIFA og KA. Det er helt naturligt at de organisationer, der har indgået overenskomster også er de parter,  der vurderer om løn- og arbejdsvilkår lever op til NT’s arbejdsklausul. Det er positivt at både fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer og NT,  sammen støtter op om at sikre ordentlige arbejdsforhold. Det er aftalt med organisationerne, at der udarbejdes en hjemmeside, således at adgangen til at påpege uregelmæssigheder er let og enkel.

 

Vi tror på at ordentlige arbejdsforhold er forudsætningen for at kunne levere en god kundeservice.

 

 

 

 

Venlig hilsen

 

Jens Vegge Bjørck

Direktør