NY MEDDELELSE 18. juni 2021 – Til medlemmer af ATAX som har samarbejdsaftale med Dantaxi.

posted in: Uncategorized | 0

NY MEDDELELSE 18. juni 2021 – Til medlemmer af ATAX som har samarbejdsaftale med Dantaxi.

Efter pres fra mange medlemmer indkalder ATAX hermed til medlemsmøde
Onsdag den 23. juni klokken 13.00

Nibe ErhvervsCenter
Skalhuse 2
9240 Nibe

Man kan deltage fysisk eller på Teams. Vejledning om Teams vil blive givet på mail til dem der har tilmeldt
sig.
På mødet vil der blive givet en orientering om status på ATAX´s henvendelse til Dantaxi samt en orientering om de juridiske konsekvenser af at underskrive de dokumenter som accountor på Dantaxis vegne har sendt ud den 16. juni 2021.

Der bliver endvidere lejlighed til at stille spørgsmål og til drøftelser af situationen
Det er nødvendigt at melde sig til mødet.

Oplys navn og mailadresse.
Tilmelding senest den 23. juni kl. 9.00 sådan:
Send mail til adm@atax.dk med dit navn og cvr.nr. hvis du ønsker tilmelding til mødet den 23. juni kl.
13.00. Du bedes oplyse om du deltager fysisk eller elektronisk via Teams. Hvis du vil deltage via
Teams skal du oplyse en mailadresse, hvorfra du kan tilgå Teams (en computer).