Ny overenskomst pr. 1. oktober 2015

posted in: Nyhed | 0

Landsoverenskomsten mellem ATAX og 3F er blevet forlænget i en ny 3-årig periode. I den forbindelse er der sket en del ændringer, hvoraf de væsentligste punkter er:

1. Ændringer i indkøringsprocenter, timeløn, garantiløn og værkstedspenge
2. Forskudttidstillæg for timelønsansatte (nyt)
3. Præcisering af aflønning i forbindelse med rabat og tilbudskørsel (ikke OST)
4. Nye frister vedr. udbetaling af garantiløn

Der er nye regler omkring tillidsrepræsentanter, fratrædelse, feriefridage, lønsedler og barsel. Du kan om kort tid downloade hele den nye overenskomst her på hjemmesiden. Vi har desuden lavet et sammendrag af de aftalte nye satser. Der bliver afholdt orienterende møder i Ringsted, Odense og Aalborg omkring den nye overenskomst. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på tlf. 38 71 80 00.