Ny taxi lov, politisk aftale.

posted in: Uncategorized | 0

Hej Alle

Jeg har det fuldstændig som i eventyret ”Kejserens nye klæder” vi har en ny politisk taxi aftale og lovgivningsarbejdet er sat i gang. Vi ved ikke om vi er købt eller solgt.

Det lader til at problemet med UBER i København er løst, og UBER kan ikke lovligt udvide deres forretning til resten af landet. Jo de kan, hvis de vil overholde den lovgivning, alle vi andre skal køre under. En klar forbedring for taxierhvervet i København, og en mulig konkurrent mindre for os i provinsen.

Jeg kan sagtens pege på enkelte elementer i aftalen, der bør være en forbedring for erhvervet, men når det er sagt, kan jeg også med en vis uro se mangler i forhold til provinsen. Der er i den eksisterende lov en paragraf 5 stk. 5, der beskriver, hvordan man skal forholde sig omkring ansættelse og lønforhold. Det stykke har jeg ikke kunne finde nogen steder i den nye aftale. Jeg kan håbe, det er en forglemmelse, jeg kan også frygte, at der er stærke kræfter, der gerne så den forsvinde.

 

  • 5, stk. 5 i Taxiloven siger følgende:

 

”Stk. 5. Indehaveren af en tilladelse skal følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster.”

 

Vi synes det er vigtigt, at der er ordnede ansættelses- og arbejdsvilkår i branchen, så vi også fremadrettet kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft, og så de medarbejdere, der er beskæftiget i branchen, kan opretholde en ordentlig levestandard.

Set fra et samfundsmæssigt perspektiv, så er det bekymrende, hvis løndumping spreder sig, så det skattemæssige grundlag for vores velfærdssamfund udhules.

Det er den danske model og ordninger på det danske arbejdsmarked, der har dannet grundlaget for det velfærdssamfund vi i Danmark er stolte af.

 

I provinsen har vi typisk chauffører, der er sikret en mindsteløn, pension og løn under sygdom, i København er der ikke mange der ønsker den form for unødvendigheder. De vil helst bare have daglejere, der får en lønpose, når de har kørt, og har de ikke kørt, får de ingenting. Hvis man er ligeglad med, hvem der kører bilen og med, hvor i verden personen kommer fra, så er udkastet til aftalen en fordel, hvorimod, hvis man gerne vil have stabile og gode chauffører, der har noget der kan ligne almindelig arbejdstid, med et hvis sikkerhedsnet under aflønningen, så ser det sort ud.

Det siges, at der i dag er ca. 3500 Taxier, og der er ca. 3300 OST tilladelser i Danmark, der kan udstedes 125 nye tilladelser i kvartalet, 500 om året i 3 år.

De nye tilladelser dækker hele landet, så hvis erhververen/vognmanden kan finde et kørselskontor, der vil betjene tilladelsen, kan den benyttes i hele Danmark.

Når de 3 år er gået, kan alle ombytte deres nuværende tilladelse, og drive forretning hvor de ønsker. Dette er en rigtig svær øvelse, hvor vi ikke ved hvad der kommer til at stå i loven, men vi skal vende os til at være mange flere vogne i de større byer. Hvis der ikke afleveres tilladelser i perioden, kan der så være omkring 8300 tilladelser, når det gives helt frit.

Der er ingen tvivl om at vi ikke kan undgå en fornyelse af taxiloven, spørgsmålet er bare om dette tiltag er en forbedring for erhvervet eller det er en nødvendighed.

Vi er nok ikke altid dygtige nok til at levere den vare, befolkningen gerne vil have, og derfor kan det være nødvendigt at begrænse skaden. Vi skal være hurtige til at omstille os til de nye forhold, og dermed drive vores forretning videre.

 

Når vi engang får lovteksten, skal vi nok orientere jer samt kommentere fremtiden, som vi ser den.

 

Vi har ikke politikernes velvilje, de vil noget nyt og for ikke at virke som gamle sure mænd, skal vi se muligheder i den nye lov og ikke begrænsninger.

 

Gert Mark

ATAX