Nye regler om konfiskation af biler ved vanvidskørsel

posted in: Uncategorized | 0

Nye regler om konfiskation af biler ved vanvidskørsel

Der er kommet nye regler den 31. marts 2021, som giver politiet ret til at konfiskere et køretøj, der har kørt vanvidskørsel – selvom føreren ikke er ejer af bilen.

Det er derfor vigtigt at vide, hvad de nye regler betyder for en vognmand.

Hovedpunkter:

De nye regler om vanvidskørsel, betyder, at det er obligatorisk at konfiskere bilen. Det betyder, at

 • Hvis en chauffør kører vanvidskørsel, kan du som vognmand få konfiskeret din bil
 • Hvis bilen er leaset, står du som vognmand med regningen til leasingfirmaet
 • Hvis din bil bliver konfiskeret, kan du kræve erstatning af chaufføren
 • Du vil få gratis advokathjælp, hvis din bil bliver konfiskeret

Hvis du gerne vil vide mere, gennemgås de nye regler mere detaljeret nedenfor.

Hvornår kan en bil konfiskeres?

Det er vigtigt at vide, at en leaset bil ikke kan konfiskeres, hvis leasingaftalen er indgået inden den 16. december 2020. Det er vigtig at gemme leasingaftalen.

Hvis bilen ejes af vognmanden eller hvis leasingaftalen er indgået efter den 15. december 2020, kan en bil konfiskeres, hvis føreren begår følgende overtrædelser (vanvidskørsel):

 • uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder (straffelovens § 241, 2. pkt.)
 • uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder (straffelovens § 249, 2. pkt.)
 • forsætlig forvoldelse af nærliggende fare for nogens liv eller førlighed (straffelovens § 252, stk. 1),
 • særlig hensynsløs kørsel (færdselslovens § 118, stk. 10)
 • kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel med over 100 km i timen
 • kørsel med en hastighed på 200 km i timen eller derover
 • spirituskørsel med en promille over 2,00

Hvad sker der, hvis bilen skal konfiskeres?

Politiet vil have mulighed for at beslaglægge bilen, indtil sagen om konfiskation af bilen skal behandles i retten.

Alle sager bliver behandlet i retten, hvor det bliver endelig afgjort om bilen skal konfiskeres.

Når sagen om konfiskation skal behandles i retten, kan vognmanden bede om at få en advokat til at hjælpe sig. Udgifterne til advokathjælp vil blive betalt af statskassen.

Undtagelser

Udgangspunktet er, at alle biler skal konfiskeres, hvis føreren har kørt vanvidskørsel.

Der er ingen konkrete undtagelser i loven, men man kan undgå konfiskation, hvis konfiskation må anses for at være uforholdsmæssigt indgribende. Det er en helhedsvurdering af det enkelte tilfælde, men der vil blive lagt væk på for eksempel om ejerens mulighed for at kunne vide, at bilen ville blive anvendt til vanvidskørsel eller om konfiskationen vil have store, økonomiske konsekvenser for ejeren.

I vores branche vil det selvfølgelig være meget usandsynligt, at en vognmand kunne have vist, at en chauffør ville køre vanvidskørsel, men reglerne er så nye, at det ikke kan siges med sikkerhed, hvordan de præcis vil blive brugt i praksis.

Vi følger selvfølgelig udviklingen.

Erstatningskrav

Hvis bilen bliver konfiskeret, vil vognmanden skulle betale regningen til leasingfirmaet. Det vil være muligt for vognmanden at kræve erstatning fra føreren. Under retssagen om konfiskation, vil advokaten hjælpe med det.

Det kan dog være tilfældet, at chaufføren ikke vil kunne betale et erstatningskrav. Hvis det er tilfældet, så skal vognmanden fortsat betale til leasingfirmaet, men hvis konfiskationen påvirker vognmandens drift, for eksempel konkurs eller lignende, så vil det kunne bruges som argument for, at bilen ikke skal konfiskeres.