Orientering om chaufførkort

posted in: Uncategorized | 0

Efter den nye taxilov, udstedes ikke længere førerkort. Disse er afløst af et chaufførkort.

Har man et eksisterende førerkort gælder det efter 1. januar i hele landet og gælder indtil dets udløbsdato.

 

Man skal forny sit førerkort til et chaufførkort.

Det kan tidligst ske 6 måneder før førerkortet udløber. Men da der er op til 3 måneders sagsbehandlingstid, så anbefales det, at man ansøger om chaufførkort, når der er 6 måneder til førerkortet udløber.

 

Chaufførkort skal ansøges digitalt. Gå ind på www.taxilov.dk og følg vejledningen.

 

Såfremt chaufføren kører uden gyldigt førerkort/chaufførkort straffes vognmanden med en bøde på 8.000 kr. chaufføren med en bøde på kr. 4.000.

Vel og mærke for hver forseelse. Det vil sige man kan blive stoppet og få en bøde hver dag.

 

Såfremt ens førerkort er ved at udløbe, skal man straks få sent ansøgning med vedlagte digitale kopier af eksisterende førerkort, for flexchauffører uden førerkort skal kursusbevis medsendes, kopi af kørekort, gyldigt digitalt pasfoto og lægeattest.

Trafik-, Bygge- og boligstyrelsen kan så udstede et midlertidigt chaufførkort.

 

Trafik-, Bygge- og boligstyrelsen har henstillet til politiet om ikke at håndhæve reglerne om at medbringe gyldigt chaufførkort indtil udgangen af marts. Men det gælder kun chauffører, der har søgt om chaufførkort.

 

Vi har desværre modtaget underretning om, at en del chauffører kører med førerkort, der er udløbet allerede sidste år.

Her kan vi kun anbefale, at man så hurtigt som muligt får søgt om chaufførkort og håbe, at politiet er tilbageholdende i perioden.

 

 

 

Venlig hilsen

 

Jens Vegge Bjørck

Direktør

 

 

Arbejdsgiverforening for Persontransport

Rosenlunds Allé 8

2720 Vanløse

Tlf. 38 71 80 00 / Mobil 22 22 22 03