Overenskomst – selskabsejere

posted in: Uncategorized | 0

I en lang periode har der på de sociale medier været en livlig debat og usikkerhed om overenskomstforhold for selskabsejere, der selv udfører taxikørsel i selskabet.

Efter ATAX´s opfattelse er det uholdbart, at der til stadighed er en debat, hvor ukorrekte postulater bringes på de sociale medier til skade for taxibranchen.

Der er fremtrædende personer, der har postuleret, at en person der ejer et selskab 100%, er omfattet at en overenskomst, hvilket efter deres opfattelse betyder, at virksomhedsejeren skal aflønnes efter en af de godkendte overenskomster på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Det er ikke ATAX´s opfattelse, og ATAX har derfor stillet følgende spørgsmål til Færdselsstyrelsen:

En taxivognmand ønsker at konvertere sin gamle taxitilladelse til en ny tilladelse og i den forbindelse ønsker han at drive taxiforretningen i selskabsform. Når tilladelsen er konverteret og ejet af selskabet, skal vognmanden så ansættes af selskabet og følge gældende kollektive overenskomster når han selv kører sin bil jf. Taxilovens §.10.

Færdselsstyrelsen svarer følgende:

Kravet om at virksomheden skal følge de landsdækkende overenskomster i henhold til løn og arbejdsvilkår, gælder kun for så vidt angår de personer (chauffører) som ansættes i virksomheden. Idet bestemmelsen skal sikre ansatte i en virksomhed, der udfører erhvervsmæssig persontransport, er ansat under lige løn- og arbejdsvilkår. Såfremt virksomheden er 100 % ejet af vognmanden og det er vognmanden selv, der udfører erhvervsmæssig persontransport, er der intet til hinder for, at de landsdækkende overenskomster ikke følges for så vidt angår vognmanden selv.

Færdselsstyrelsens svar er meget klart, og ATAX håber at have bidraget til, at alle nu er bekendt med hvorledes taxilovens §.10 fortolkes på det punkt.