• Vi tager ansvar og søger indflydelse
  • ATAX: Ordnede forhold i vognmandsbranchen

Pension

posted in: Uncategorized | 0

Vi modtager i ATAX desværre af og til henvendelser vedrørende medlemmer, der ikke har indbetalt den obligatoriske pension. Vi skal gøre opmærksom på, at såfremt man ikke indbetaler pension, så udsætter man sig, som arbejdsgiver, for en stor risiko, idet man risikerer … Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

posted in: Uncategorized | 0

Som arbejdsgiver er man forpligtet til at have en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, hvis man har ansatte. Udbetaler man løn har man i alle tilfælde ansatte. Det gør sig gældende lige gyldigt hvilken form for ansættelse, der er tale om. Har man ansatte og … Læs mere

Ny hjemmeside

posted in: Nyhed | 0

Hermed præsenterer vi ATAX’s nye hjemmeside, i et nyt look og med flere dynamiske tiltag. Du vil stadig kunne finde alle de relevante oplysninger, som du har brug for som arbejdsgiver, herunder lovgivning, overenskomster, ansættelseskontrakter, APV-skemaer, diverse satser, links osv. Tidligere udgav … Læs mere

Nu kan du bruge ATAX’s Feriekortordning!

posted in: Nyhed | 0

Et nyt vigtigt medlemsgode er nu tilgængeligt. Der er indført en feriekortordning, som betyder at man som medlem af ATAX – efter behørig registrering – kan tiltræde en ordning, der medfører, at vognmanden har de ansattes feriepenge stående på egen konto i stedet … Læs mere

Ny overenskomst pr. 1. oktober 2015

posted in: Nyhed | 0

Landsoverenskomsten mellem ATAX og 3F er blevet forlænget i en ny 3-årig periode. I den forbindelse er der sket en del ændringer, hvoraf de væsentligste punkter er: 1. Ændringer i indkøringsprocenter, timeløn, garantiløn og værkstedspenge 2. Forskudttidstillæg for timelønsansatte (nyt) 3. Præcisering … Læs mere

1 7 8 9 10