• Vi tager ansvar og søger indflydelse
  • ATAX: Ordnede forhold i vognmandsbranchen

NY Taxilovgivning eller?

posted in: Uncategorized | 0

Som formand for ATAX, kan jeg komme rigtig meget i tvivl om, hvorvidt politikerne vil bevare taxi erhvervet, eller de vil have os udryddet, så hurtigt som det er muligt. Der er ingen tvivl om at den tilstand der var i København … Læs mere

PROTOKOLLAT OM KØRSEL FOR TRAFIKSELSKABER

posted in: Uncategorized | 0

Der er på et møde hos ATAX d. 2. februar 2017 indgået følgende midlertidige aftale mellem overenskomstparterne 3F og ATAX vedrørende kørsel for trafikselskaber.     Kørsel i garantibil Kørsel i garantibil aflønnes med overenskomstens timeløn pt. kr. 144,35 plus pension, feriepenge … Læs mere

Ny taxi lov, politisk aftale.

posted in: Uncategorized | 0

Hej Alle Jeg har det fuldstændig som i eventyret ”Kejserens nye klæder” vi har en ny politisk taxi aftale og lovgivningsarbejdet er sat i gang. Vi ved ikke om vi er købt eller solgt. Det lader til at problemet med UBER i … Læs mere

Løndumping i lovbundne offentlige kørselsopgaver

posted in: Uncategorized | 0

Som formand for Danmarks største landsdækkende arbejdsgiverforening inden for taxi og Flex kørsel, er det bedrøvende at se, hvilken mangel på rettidig omhu politikerne i nogle offentligt ejede trafikselskaber udviser. I Nordjylland har politikerne i trafikselskabet vedtaget, at der skal være arbejdsklausuler … Læs mere

Pension

posted in: Uncategorized | 0

Vi modtager i ATAX desværre af og til henvendelser vedrørende medlemmer, der ikke har indbetalt den obligatoriske pension. Vi skal gøre opmærksom på, at såfremt man ikke indbetaler pension, så udsætter man sig, som arbejdsgiver, for en stor risiko, idet man risikerer … Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

posted in: Uncategorized | 0

Som arbejdsgiver er man forpligtet til at have en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, hvis man har ansatte. Udbetaler man løn har man i alle tilfælde ansatte. Det gør sig gældende lige gyldigt hvilken form for ansættelse, der er tale om. Har man ansatte og … Læs mere

Ny hjemmeside

posted in: Nyhed | 0

Hermed præsenterer vi ATAX’s nye hjemmeside, i et nyt look og med flere dynamiske tiltag. Du vil stadig kunne finde alle de relevante oplysninger, som du har brug for som arbejdsgiver, herunder lovgivning, overenskomster, ansættelseskontrakter, APV-skemaer, diverse satser, links osv. Tidligere udgav … Læs mere

1 2 3 4 5 6