Praktikplads-AUB

posted in: Uncategorized | 0

De fleste virksomheder i Danmark har modtaget et brev og en pjece fra Undervisningsministeriet og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag om en ny ordning, der kaldes Praktikplads-AUB.

ATAX’ medlemmer har også modtaget brev og pjece.

Ordningen betyder, at virksomheder, der ikke opfylder et mål for antal af elever, skal betale et bidrag til ordningen.

 

Taxi- og OST vognmænd ikke beskæftiger faglært personale og ikke kan tage elever.

Det er derfor ATAX’ opfattelse af branchen bør fritages fra ordningen og for at betale et bidrag til ordningen.

 

At pålægge taxi- og OST vognmænd at betale en afgift er efter ATAX’ opfattelse en ekstraskat eller strafafgift.

 

Vi har på den baggrund rettet først telefonisk henvendelse og nu skriftlig henvendelse til Undervisningsministeriet og bedt om, at branchen bliver fritaget fra ordningen.

 

Vi vil informere yderligere her på siden, når der er nyt i sagen.

 

 

Venlig hilsen

 

Jens Vegge Bjørck

Direktør

 

 

Arbejdsgiverforening for Persontransport

Rosenlunds Allé 8

2720 Vanløse

Tlf. 38 71 80 00 / Mobil 22 22 22 03