PROTOKOLLAT OM KØRSEL FOR TRAFIKSELSKABER

posted in: Uncategorized | 0

Der er på et møde hos ATAX d. 2. februar 2017 indgået følgende midlertidige aftale mellem overenskomstparterne 3F og ATAX vedrørende kørsel for trafikselskaber.

 

 

Kørsel i garantibil

Kørsel i garantibil aflønnes med overenskomstens timeløn pt. kr. 144,35 plus pension, feriepenge m.v. og de i overenskomsten gældende regler for overarbejde og forskudttids tillæg i den fulde åbningstid.

Såvel timesats som tillæg følger de i overenskomsten gældende reguleringer.

 

 

Kørsel i variabel bil

Kørsel i variabel bil kan udføres i såvel vogn med taxitilladelse som vogn med tilladelse til Offentlig Service Trafik (OST)

 

Variabel kørsel i OST

Variabel kørsel i OST kan afregnes på provision med en garanteret timebetaling på minimum kr. 133,70 plus pension, feriepenge m.v. for den til kørslen medgåede tid.

Betalingen opgøres pr. påbegyndt halve timer for en vagt.

Der er fastsat en afregnings-/indkøringsprocent på 48% plus pension, feriepenge mv. der gælder i hele landet. %-satsen gælder alene for variabel kørsel i OST og er en fast % der ikke reguleres automatisk.

Provision/garanteret timebetaling kan afbrydes og afløses af rådighedsbetaling før og efter ture når vognen befinder sig på sin hjemadresse eller chaufførens hjemadresse.

Rådighedsbetalingen starter fra det tidspunkt, hvor vognløbet åbnes og kan ikke afbrydes før vognløbet lukkes.

Rådighedsbetalingen udgør 25% af den garanterede timebetaling plus pension, feriepenge mv.

 

Variabel kørsel i taxitilladelse

Variabel kørsel kan afregnes på provision med den for tilladelsesområdet gældende afregnings-/indkøringsprocent og en garanteret timebetaling på minimum kr. 133,70 plus feriepenge, pension m.v. for den til kørslen medgåede tid.

 

 

Nærværende aftale træder i kraft ved parternes godkendelse hos de respektive kompetente organer og gælder frem til udgangen af nuværende overenskomstperiode 30. september 2018, hvor den indgår som en del af overenskomstforhandlingerne.

 

 

Dato                                                                                                                                       Dato

 

For ATAX                                                                                                                              For 3F

 

 

Gert Mark                                                                                                                            Allan Andersen