Regulering af afregningsprocent pr. 1. oktober 2016

posted in: Uncategorized | 0

For en god ordens skyld vil vi lige gøre opmærksom på, at der er sket en række ændringer pr. 1. oktober.

Afregningsprocenten stiger med 0,7%-point i den lønperiode der indeholdes 1. oktober.

 

Samme dato reguleres følgende:

Timelønnen §6 stk.2 til kr. 144,35

Garantilønnen §8 stk.1 stiger til kr. 133,70 pr. time

For månedslønnede §8 stk.2 stiger til kr. 21.436,12

 

Se i øvrigt overenskomsten.