Med vedtagelsen af Lov om røgfri miljøer der trådte i kraft 15. august 2007 blev et krav at en arbejdsgiver skal udarbejde en skriftlig rygepolitik.

Den skal som minimum indeholde

  • Oplysninger om hvorvidt og hvor på arbejdspladsen der må ryges. Det er ved lov påbudt, at der er rygeforbud i taxaer, og bestemmelserne er i mange offentlige kørselskontrakter skærpet, således at en vogn der udfører kontraktkørsel skal være total røgfri – der må altså ikke være spor eller lugt som følge af røg.
  • Oplysninger om konsekvenserne af overtrædelse af arbejdspladsens rygepolitik.

Rygepolitikken skal være tilgængelig for samtlige medarbejdere.

ATAX har udarbejde 2 standard rygepolitikker der kan bruges på henholdsvis bestillingskontorer og hos den enkelte vognmand.

Forskellen på de 2 er at man på bestillingskontoret kan indrette arbejdspladsen så det er muligt at ryge bestemte steder, mens denne mulighed ikke findes i taxaen.

Loven er ganske klar:

  • Det kan besluttes, at det er tilladt at ryge i arbejdslokaliteter, der alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen.
  • Det kan besluttes at indrette rygerum og rygekabiner, hvor rygning kan finde sted.

Dette gælder dog ikke steder der specifikt er nævnt som forbudsområder i loven – og det er taxaer.

Det er derfor anført i rygepolitikken for taxaen, at rygning ikke under nogen omstændigheder er tilladt i vognen – og du skal som arbejdsgiver anføre hvilke konsekvenserne det har, hvis forbuddet alligevel overtrædes.

Hent den version af rygepolitikken, der passer tl dit formål:

download-vogn download-kontor