Gældende i overenskomstperioden 1. oktober 2015 til 30. september 2018

Provisionsløn den lokalt aftalte afregningsprocent stiger med:

1. oktober 2015

1. oktober 2016 1. oktober 2017
0,6% 0,7%

0,8%

 

Garantiløn

1. oktober 2015

1. oktober 2016

30. september 2018

130,70 kr.

133,70 kr.

136,70 kr.

 

Værkstedspenge afregnes pr. påbegyndt halve timer med 118,70 kr. pr. time. Beløbet reguleres med samme ”kr. og øre-størrelse som garantibetaling.

 

Timeløn (Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time)

1. oktober 2015

1. oktober 2016 1. oktober 2017
141,50 kr. 144,35 kr.

147,20 kr.

 

Tillæg:

Forskudttidstillæg: For arbejde der udføres på timeløn betales forskudttidstlllæg pr. time mellem kl. 23.00 og 06.00:

1. oktober 2015

1. oktober 2016 1. oktober 2017
10,00 kr. 15,00 kr.

20,00 kr.

 

Rådighedstillæg: Hvor en chauffør kører variabel kørsel for et trafikselskab (OST) eller sammenlignelig kørsel betales der et rådighedstillæg, når chaufføren står til rådighed ved telefon, computer eller lignende i et i forvejen aftalt timer. Rådighedstillæg anvendes kun, hvor chaufføren befinder sig på ansættelsesstedet eller egen hjemadresse og vognløbet er åbent, ellers anvendes timeløn. Rådighedsbeløbet udgør 25% af den gældende timeløn opgjort således:

1. oktober 2015

1. oktober 2016 1. oktober 2017
35,37 kr. 36,08 kr.

36,80 kr.

: