§ 5. Basisløn
Stk. 1. Denne aflønning er gældende for vogne med taxameter og for al kørsel for kørselskontorer. Basislønnen udgør:

§ 5. 2021

Medarbejder ansat på 37 timer

1. oktober 2021 Pr. måned (160,33 timer) kr. 24.000,00

Som bonusløn tillægges basislønnen 48% af det indkørte beløb udover Kr.53.000,00

Pr. 14 dage (74 timer) kr. 11.077,15 kr.

Som bonusløn tillægges basislønnen 48% af det indkørte beløb udover Kr. 24.462,00

§ 5. 2022

Medarbejder ansat på 37 timer

1.oktober 2022 Pr. måned (160,33 timer) kr. 24.200,00

Som bonusløn tillægges basislønnen 48% af det indkørte beløb udover Kr.54.000,00

Pr. 14 dage (74 timer) kr. 11.169,46 kr.

Som bonusløn tillægges basislønnen 48% af det indkørte beløb udover Kr. 24.924,00

§ 6. Offentlig Service Trafik (kørsel fra trafikselskab)
Stk. 1. Vælger en vognmand selv at byde på f.eks. Offentlig Service Trafik (kørsel fra trafikselskab) eller lægevagtskørsel, der ikke udgår fra et kørselskontor/bestillingskontor, er timelønsbestemmelsen gældende. Al kørsel fra trafikselskab aflønnes med timeløn. Dog er der for kørsel fra trafikselskab også en basisløn der udgør minimum

1. oktober 2021 Måned (160,33 timer) kr. 24.000,00

14 dage (74 timer) kr. 11.077,15

1. oktober 2022 Måned (160,33 timer) kr. 24.200,00

14 dage (74 timer) kr. 11.169,46

§ 7. Særlig opsparing
Der etableres en fond for særlige opsparing. opkræves der til fonden pr.

1. oktober 2021 3 % Der afregnes ikke feriepenge af særlig opsparing

1. oktober 2022 4 % Der afregnes ikke feriepenge af særlig opsparing

.

§ 8. Timeløn
Stk. 1. Beskæftigelse i vogn med tilladelse til offentlig servicetrafik, i limousine og vogn med sygetransport tilladelse kan alene udføres på timeløn.

Stk. 2. Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time.

Timeløn udgør 1. oktober 2021 kr. 157,90

Timeløn udgør 1. oktober 2022 kr. 161,10

Søn- og helligdagsbetaling er indregnet i timelønnen.

Stk. 3. Timelønnen kan, hvis det aftales særskilt, suppleres med produktivitetsfremmende lønsystemer i form af bonusaftaler.

Stk. 4. I forbindelse med kørsel af fast kontrakt kørsel kan der etableres delt tjeneste, hvor arbejdstiden afbrydes efter 2 timer fra arbejdstids begyndelse og indtil senest 2 timer før arbejdstids ophør. Der betales ikke løn for de mellemliggende timer, der heller ikke medregnes til eventuel overtid.

Stk. 5. Ved første og andet fremmøde skal betales for minimum 6 timer samlet. Ved kun et fremmøde betales for mindst 4 timer.