Der er som udgangspunkt 3 scenarier:

  • Medarbejderen er omfattet af ATAX’ landsoverenskomst
  • Medarbejderen er omfattet af anden overenskomst
  • Medarbejderen er ikke omfattet af en overenskomst.

Omfattet af landsoverenskomsten

Her skal medarbejderen have garantiløn i arbejdsgiverperioden (p.t. 30 kalenderdage).
Satsen er p.t (pr. 1/10 2015 til 30/9 2016) kr. 130,70 pr. time.
Medarbejderen skal have for 7,4 timer pr. dag, og max 5 dage om ugen.

Bemærk at medarbejderen jf. overenskomsten skal opfylde de generelle betingelser (se nederst på denne side).

Se også sygedagpengeloven (Når du følger vores link, så husk altid at tjekke “Seneste ændring” i højre side på Retsinformations hjemmeside)

Omfattet af anden overenskomst

Reglerne for hvornår og hvor meget der skal udbetales, fremgår af den pågældende overenskomst.
Dog vil der typisk også her være tale om en arbejdsgiverperiode på ikke under 30 kalenderdage.

Er der ikke angivet noget omkring hvordan sygedagpengene skal beregnes i overenskomsten, skal man benytte omregningsmodellen.

Ikke omfattet af overenskomst

Arbejdsgiverperioden er også her 30 kalenderdage.
Her skal man også benytte omregningsmodellen.

Generelle betingelser

  • Lønmodtageren skal have været ansat i de sidste 8 uger før fraværet hos den pågældende arbejdsgiver og
  • Lønmodtageren skal i denne periode have været beskæftiget hos arbejdsgiveren i mindst 74 timer.