Opdateret 17.11 2019

Under sygdom betales i henhold til Sygedagpengeloven. Dog betaler arbejdsgiveren basisløn/timeløn, jf. ansættelsesaftale, pr. dag under sygdom i den til enhver tid gældende arbejdsgiverperiode, pt. 30 kalenderdage, af en sygdomsperiode. Regler for sygemelding aftales mellem medarbejderen og arbejdsgiveren.

Arbejdsgiveren betaler basisløn/timeløn, jf. ansættelsesaftale, til medarbejdere, når det er nødvendigt af hensyn til pasning af vedkommendes syge, hjemmeværende barn under 15 år. Dette vilkår omfatter alene barnets første sygedag.

Arbejdsgiveren betaler basisløn/timeløn, til medarbejdere, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med vedkommendes syge barn under 15 år. Dette gælder også, når indlæggelsen sker helt eller delvist i hjemmet.

Denne frihed gælder alene indehaveren af forældremyndigheden over barnet, og der er maksimalt frihed med basisløn/timeløn i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode.

Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen.