Til Alle medlemmer af ATAX

posted in: Uncategorized | 0

04.11 2021

 

Til Alle medlemmer af ATAX

 

Så kan vi meddele at den nye overenskomst er indgået, 3F urafstemning og vores kompetente forsamlinger har godkendt den.

 

Vi planlægger 3 møder hvor der er mulighed for at få overenskomsten gået igennem.

 

Søndag Den 7 November, kl. 18.00 på Ove Gjeddes vej 16, 5220 Odense, ved Odense taxa.

Mandag Den 8 november, kl. 16.00 på Kanalvej 13, 4700 Næstved, ved Næstved Taxa.

Mandag Den 15 november, kl. 17.00 på Stationsmestervej 85, 9200 Aalborg SV.

 

Derud over kan der laves aftale med formanden, hvis i er en gruppe der gerne vil have en gennemgang af overenskomsten.

 

Jeg vil her under ridse de væsentlige punkter op.

 

Vi har lavet en 2 årig aftale.

1 år. NU                                                                                             2 år. 1 oktober 2022

Basislønnen stiger fra 23.800 kr. til 24.000 kr. pr. måned.                               Stiger til 24.200 kr.

Bonusmålet stiger fra 52.000 kr. til 53.000 kr. pr. måned.                               Stiger til 54.000 kr.

Særligopsparing stiger fra 2% til 3 %                                                                     Stiger til 4 %

Timelønnen stiger med 3.20 kr.                                                                              Timelønnen stiger med 3.20 kr.

Fra 1 januar får de en feriefridag mere. De optjener 0,3 pr. 11 arbejdsdage. Max 6 på et år.

Der er opsigelse på en uge(7 dage) efter 60 dages ansættelse.

 

Der ud over er der givet nogle bløde pakker,

Længere barsel, 16 uger.

Sygedagpenge til nyansatte der ikke kan opfylde beskæftigelseskravet, (refusion til vognmanden, så det ikke koster noget)

Ret til Barnets 2 sygedag. Uden løn.

Der skal betales fratrædelse hvis en medarbejder får plejeorlov. Efter §118. (der kompenseres 50% til vognmanden)

Der er lavet regler om afspadsering for chauffører der er på timeløn.

Der skal betales forskudtstidstillæg fra kl. 20.00 til 06.00

 

Den kan være enkelte reguleringer jeg har glemt, de kan ses straks vi får lavet et opslag af den nye overenskomst.

 

Hold øje med hjemmesiden i den næste periode.

Her bliver nyheder offentliggjort.

 

Med venlig hilsen

 

Gert Mark

Bestyrelsesformand

ATAX

Tel.nr. 40749797

gm@atax.dk