Til medlemmer af ATAX som har samarbejdsaftale med Dantaxi

posted in: Uncategorized | 0

ATAX har i dag modtaget mange henvendelser fra medlemmer der har samarbejdsaftale med Dantaxi, og
som stiller sig uforstående over for pludselig at blive afkrævet underskrift på et tillæg til samarbejdsaftalen
med Dantaxi, hvori medlemmet
– bliver afkrævet omfattende dokumentation for at vognmanden overholder taxilovens § 10 om løn- og
arbejdsvilkår for chauffører,
– bliver afkrævet underskift på at risikere at komme til at betale konvetionalbod på op til flere gange
75.000 kr., og
– bliver afkrævet underskrift på at hæfte som selvskyldnerkautionist for selskabets forpligtelser.
Også i ATAX´s ledelse og administration er overraskelsen stor.
Derfor vil ATAX hurtigst muligt i morgen tidlig tage kontakt til Dantaxi. Derefter vil I som ATAX-vognmænd
snarest muligt høre fra ATAX igen.
ATAX råder jer medlemmer til IKKE at underskrive noget før I har hørt fra ATAX igen.
Med venlig hilsen
Tage Kragbak
Advokat (H)
Tlf. +45 96 31 88 01
Mobil +45 21 78 70 9