Vanvidskørsel.

posted in: Uncategorized | 0

”Vanvidskørsel

Der er nu afsagt den første dom, hvor en vognmand endte med at få konfiskeret sin vogn efter, at en chauffør havde kørt vanvidskørsel.

ATAX har læst en kopi af dommen, som desværre ikke gør os ret meget klogere på om det overhovedet er muligt at sikre sig mod vanvidskørsel.

Dommen understreger desuden, hvor strenge reglerne om vanvidskørsel er – der bliver nemlig ikke taget højde for om kørslen er sket i ansættelsesforhold eller lignende.

ATAX har udarbejdet et tillæg til vores ansættelseskontrakt, som vi opfordrer, at alle vognmænd får deres chauffører til at skrive under på.

Det er dog meget vigtigt at påpege, at reglerne er så strenge, at det ikke er muligt som vognmand med sikkerhed at beskytte sig mod og undgå konfiskation.

Tillægget kan bruges til at understrege overfor chaufføren, hvilke konsekvenser vanvidskørsel kan få og kan bidrage som bevis ved en eventuel retssag om konfiskation, hvis en af jeres chauffører kører vanvidskørsel.

ATAX følger fortsat med i udviklingen på området for vanvidskørsel.”

Tillæg til ansættelseskontrakten:

Vanvidskørsel

Med venlig hilsen

Gert Mark