Vedrørende aftale mellem Færdselsstyrelsen og politiet

posted in: Uncategorized | 0

Vedrørende aftale mellem Færdselsstyrelsen og politiet om ansøgninger om fornyelser under behandling i styrelsen
Styrelsen skal meddele, at der den 1. januar 2020 trådte en ny bekendtgørelse om taxikørsel i kraft, som betyder, at chauffører, som har en ansøgning om fornyelse af chaufførkort under behandling i styrelsen, har mulighed for at anmode styrelsen om et midlertidigt chaufførkort.
Styrelsen udsteder midlertidige chaufførkort på baggrund af en konkret vurdering foretaget af styrelsen og med en gyldighed på mellem 1 og 3 måneder. I forbindelse med udstedelsen af det midlertidige chaufførkort vejledes ansøgeren om, at man på ny skal anmode om et midlertidigt chaufførkort, før det udløber.
Styrelsen skal derfor orientere om, at den hidtil gældende aftale mellem styrelsen og politiet om, at politiet ikke udsteder bøder til de chauffører, der har en ansøgning om fornyelse under behandling i styrelsen, er ophævet med virkning fra dags dato, således at ansøgninger om fornyelse indkommet før den 1. januar 2020 stadig er omfattet af aftalen.
Styrelsen har samtidig anmodet politiet om, at politiet forholder sig vejledende til ansøgninger indkommet i perioden 1. januar 2020 og frem til dags dato.
Forespørgsler om ansøgning om fornyelse af førerkort til chaufførkort og ansøgning om fornyelse af chaufførkort samt om midlertidige chaufførkort kan rettes til Færdselsstyrelsen på tlf. 7221 8899 mandag-torsdag kl. 09-14 og fredag kl. 9-13 samt pr. mail til info@fstyr.dk.
Venlig hilsen

Kasper Bruun Graversen
Kontorchef