VIGTIG INFORMATION TIL ALLE VOGNMÆND

posted in: Uncategorized | 0

Vejledning til vognmænd

Den 2. december afsagde Østre Landsret en dom, der tilgodeså en chauffør repræsenteret af 3F. Tvisten handlede om, hvorvidt en chauffør i en periode på 4 måneder havde arbejdet mere end 48 timer om ugen i henhold til Arbejdsdirektivgennemførelsesloven, idet chaufførens ”stand-by” og tilkaldefunktion skulle anses for værende egentlig arbejdstid.
Dommerne lagde vægt på følgende forhold, der tilsammen kom vognmanden til skade:

1. Ved arbejdets påbegyndelse fik chaufføren oplyst en hjemzone, hvori den af chaufføren betjente bil skulle opholde sig i arbejdstiden, med mindre der af kunden blev ønsket kørsel til eller i en anden hjemzone

2. I henhold til chaufførens ansættelseskontrakt, skulle ordren fra vognmanden/firmaet efterkommes straks og uden indsigelser

3. Chaufførens responstid skulle være imellem 10-12 minutter fra at chaufføren havde modtaget en melding via vognmandsportalen

4. Chaufføren skulle stå til rådighed fra klokken 6.00 – 18.00 i hverdagene, altså 12 timer om dagen og 60 timer om ugen. Dette kom vognmanden til skade, selvom chaufføren reelt set ”kun” var ude at køre gennemsnitligt 34,92 timer pr. uge

Dommernes afgørelse bar også delvist præg af en dom fra EU-retten, som netop lagde vægt på, at arbejdstid og hviletid udelukker hinanden. Det er således nødvendigt at kategorisere tiden som enten eller.
Det taler for at kategorisere tiden som arbejdstid, når den periode, hvor chaufføren skal stå til rådighed som tilkaldevagt resulterer i, at chaufføren begrænses både geografisk og tidsmæssigt i henhold til at hellige sig sine personlige og sociale interesser.
I dette tilfælde var chaufføren bl.a. tidsmæssigt begrænset pga. responstiden på 10-12 minutter samt geografisk begrænset, idet chaufføren skulle opholde sig i hjemzonen, som var vedkommendes hjemstedskommune.

ATAX anbefaler:

• Vær opmærksom på den aftalte responstid – lang responstid taler for mere tidsmæssig og geografisk frihed under vognløbet i perioderne imellem kørsel

• Vær opmærksom på chaufførens adgang til vognmandsportalen – begrænset adgang taler for mere tidsmæssig og geografisk frihed under vognløbet i perioderne imellem kørsel

• Vær opmærksom på chaufførens mulighed for at gøre indsigelser imod kørsler – taler for mere tidsmæssig og geografisk frihed under vognløbet i perioderne imellem kørsel

• Såfremt ovenstående er begrænset, vær i så fald opmærksom på, at det samlede antal timer, som chaufføren skal stå til rådighed på en syv-dages periode, ikke må overstige 48 timer inkl. overarbejde, beregnet over en periode på 4 måneder.