Overenskomsten indgået mellem 3F og ATAX er den eneste udbredte landsoverenskomst på området i Danmark, og er gældende for alle, der er beskæftiget med kørsel i Taxi, OST (Offentlig Service Trafik), limousine og sygetransportkørsel.

Overenskomsten opfylder alle krav i forhold opfyldelse af lovgivningens krav, der bl.a. påbyder tilladelsesindehavere at følge gældende kollektive overenskomst på området.

Vi opfylder tillige de skærpede krav, der i stigende grad stilles i forbindelse med offentlige udbud, hvor kommuner og regioner har vedtaget sociale klausuler.